İpek Yolu Haber Ajansı

Epilepsi nedir? Epilepsi belirtileri nelerdir?


Epilepsi halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen kronik (uzun süreli) bir hastalıktır. Epilepside beyinde bulunan nöronlarda ani ve kontrolsüz boşalmalar (deşarjlar) olur. Bunun sonucunda hastada istemsiz kasılmalar, duyusal değişiklikler ve bilinç değişiklikleri meydana gelir. Epilepsi nöbetler halinde olan bir hastalıktır. Nöbet aralarında hasta sağlıklıdır. Hayatında yalnızca bir nöbet geçiren hasta, epilepsi hastası olarak kabul edilmez.

 

Dünya üzerinde yaklaşık olarak 65 milyon epilepsi hastası mevcuttur. Epilepsinin kesin tedavisini sağlayabilen bir ilaç şu an için mevcut olmasa da nöbet geçirmeyi önleyici stratejiler ve ilaçlar ile kontrol altında tutulabilen bir rahatsızlıktır.

Epilepsi nöbeti nedir?

Beynin elektriksel aktivitelerindeki değişiklikler sonucu meydana gelen agresif titreme, bilinç ve kontrol kaybı gibi belirtilerin eşlik edebileceği nöbetler medeniyetin ilk zamanlarından biri mevcut olan önemli bir sağlık sorunudur.

 

Nöbet, bir süre zarfı boyunca sinir sistemindeki bir sinir hücresi grubunda senkronize bir şekilde uyarılma meydana gelmesi sonucu oluşur. Epilepsi nöbetlerinin bazılarında kas kasılmaları nöbete eşlik edebilir.

 

Epilepsi ile nöbet geçirme her ne kadar birbirleri yerine kullanılan ifadeler olsa da aslında tam olarak aynı şeyi ifade etmezler. Epilepsi nöbeti ile nöbet arasındaki fark epilepsinin, tekrarlayan ve kendiliğinden oluşan nöbetlerle seyreden bir hastalık olmasıdır. Tek bir nöbet öyküsü o kişinin epilepsi hastası olduğunu göstermez.

 

Epilepsi nedenleri nelerdir?

Epilepsi nöbetlerinin gelişmesinde birçok farklı mekanizma rol oynayabilir. Sinirlerin dinlenme ve uyarılma durumları arasındaki dengesizlik, epilepsi nöbetlerinin altında yatan nörobiyolojik temeli oluşturuyor olabilir.

 

Epilepsi vakalarının hepsinde altta yatan neden tam olarak tespit edilememektedir. Doğum travmaları, geçirilmiş kazalara bağlı kafa travmaları, zor doğum öyküsü, ileri yaşlarda beyin damarlarında görülen vasküler anormallikler, yüksek ateşli hastalıklar, kan şekerinin aşırı düşmesi, alkol çekilmesi, kafa içi tümörleri ve beyin iltihapları nöbet geçirmeye yatkınlık ile ilişkili olarak tespit edilmiş nedenlerden bazılarıdır. Epilepsi, bebeklik döneminden ileri yaşlara kadar herhangi bir dönemde ortaya çıkabilir.

 

Bir kişide epilepsi nöbetlerinin gelişmesine yatkınlığı arttırabilecek birçok durum mevcuttur:

 

Yaş

Epilepsi hastalığı herhangi bir yaşgrubunda görülebilir ancak bu hastalığın en sık olarak tanı aldığı yaş gruplarını erken çocukluk dönemindeki ve 55 yaş sonrasındaki bireyler oluşturur.

 

Beyin Enfeksiyonları

Menenjit (beyin zarlarının iltihaplanması) ve ensefalit (beyin dokusunun iltihaplanması) gibi iltihaplanma ile seyreden hastalıklarda epilepsi gelişme riskinde bir artış söz konusudur.

 

Çocukluk Çağı Nöbetleri

Bazı küçük çocuklarda epilepsi hastalığı ile ilişkili olmayan nöbetler ortaya çıkabilir. Özellikle yüksek ateş ile seyreden hastalıklarda ortaya çıkan nöbetler, çocuğun büyümesi ile birlikte genellikle kaybolur. Bazı çocuklarda ise bu nöbetler epilepsi gelişimi ile sonlanabilir.

 

Demans

Bilişsel işlevlerde fonksiyon kaybı ile ile seyreden Alzheimer hastalığı gibi rahatsızlıklarda epilepsi gelişimine bir yatkınlık oluşabilir.

 

Aile Öyküsü

Yakın akrabalarında epilepsi hastası bulunan kişilerde, bu hastalığın gelişimi için bir risk artışı olduğu kabul edilir. Anne veya babanın epilepsi hastası olduğu çocuklarda bu hastalığa yaklaşık olarak %5 oranında bir yatkınlık söz konusudur.

 

Kafa Travmaları

Düşmeler ve çarpmalar gibi kafa travmaları sonrası kişilerde epilepsi hastalığı meydana gelebilir. Bisiklet sürme, kayak ve motosiklet sürme gibi aktiviteler esnasında başın ve vücudun doğru ekipmanlar ile korunması önem arz eden bir konudur.

 

Vasküler Rahatsızlıklar

Beynin oksijen ve besin desteğinden sorumlu kan damarlarında tıkanıklık ya da kanama gibi durumlar sonucunda ortaya çıkan inmeler, beyin hasarına neden olabilir. Beyinde hasar alan doku bölgesel olarak nöbetleri tetikleyerek kişilerde epilepsi hastalığı gelişmesine neden olabilir. 

 

Epilepsi belirtileri nelerdir?

Bazı epilepsi çeşitleri aynı anda ya da ardışık olarak gerçekleşerek kişilerde birçok belirti ve bulgunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Belirtilerin süresi birkaç saniye ile 15 dakika arasında değişkenlik gösterebilir.

 

Bazı belirtiler epilepsi nöbetinin öncesinde oluşması nedeniyle önem arz ederler:

 

Ani olarak ortaya çıkan yoğun korku ve endişe hali

Mide bulantısı

Sersemlik

Görme ile ilgili değişiklikler

Ayak ve ellerin hareketlerinde kısmi kontrolsüzlük

Vücudun dışına çıkmış gibi hissetmek

Baş ağrısı

Bu durumları takiben meydana gelen çeşitli belirtileri kişide nöbet geliştiğine işaret ediyor olabilir:

 

Bilinç kaybını takip eden kafa karışıklığı

Kontrolsüz kas kasılmaları

Ağızdan köpük gelmesi

Düşme

Ağızda garip bir tat oluşması

Diş kenetlenmesi

Dilin ısırılması

Ani başlangıçlı hızlı göz hareketleri

Garip ve anlamsız sesler çıkarma

Bağırsak ve mesane üzerindeki kontrolün kaybı

Ani ruh hali değişiklikleri

Nöbet çeşitleri nelerdir?

Epilepsi krizi olarak tanımlanabilecek  pek çok nöbet tipi vardır. Kısa göz dalmaları absans nöbeti olarak adlandırılır. Vücudun sadece bir kısmında nöbet oluyorsa buna fokal nöbet denir. Nöbet geçirirken tüm vücutta kasılmalar meydana geliyorsa, hasta idrarını kaçırıyorsa ve ağzı köpürüyorsa buna jeneralize (yaygın) nöbet denir.

 

Yaygın nöbette beynin büyük bölümünde nöron deşarjı varken bölgesel nöbetlerde beynin sadece bir bölgesi (fokal) olaya katılır. Fokal nöbetlerde bilinç açık veya kapalı olabilir. Fokal olarak başlayan nöbet yaygın hale gelebilir. Fokal nöbetler kendi içerisinde 2 ana grupta incelenir. Basit fokal nöbetler ve kompleks (karmaşık) nöbetler, fokal nöbetin bu 2 alt türünü oluşturur.

 

Basit fokal nöbetlerde bilincin korunması önemlidir ve bu hastalar nöbet esnasında soru ve komutlara cevap verebilirler. Aynı zamanda basit fokal nöbet sonrası kişiler, nöbet sürecini hatırlayabilirler. Kompleks fokal nöbetlerde ise bilinç değişkenliği ya da bilinç kaybı söz konusudur dolayısıyla bu kişiler nöbet anındaki soru ve komutlara uygun yanıt oluşturamazlar.

 

Bu iki fokal nöbetin ayrımı karmaşık fokal nöbet geçiren kişilerin araba sürme ve iş makinesi kullanma gibi eylemleri yapmamaları gerektiği için önem arz eder.

 

Basit fokal nöbet geçiren epilepsi hastalarında birtakım belirti ve bulgular meydana gelebilir:

 

Kol ve bacaklar gibi vücut bölümlerinde kasılma veya seyirmeler

Herhangi bir neden olmadan meydana gelen ani ruh hali değişiklikleri

Konuşma ve konuşulanı anlamada problemler

Dejavu hissi veya bir tecrübeyi tekrar tekrar yaşıyormuş hissi

Mideden başlayan (epigastrik) yükselme, kalp atışlarında hızlanma gibi huzursuz edici hisler

Koku, tat ya da işitme gibi hislerde herhangi bir uyaran olmadan ortaya çıkan duyusal halüsinasyonlar, ışık çakmaları veya yoğun karıncalanma hissi

Kompleks fokal nöbetlerde kişinin farkındalık düzeyinde değişiklik meydana gelir ve bu bilinç değişikliklerine birçok farklı belirti eşlik edebilir:

 

Nöbet gelişimine işaret eden çeşitli hisler (aura)

Sabitlenmiş bir noktaya doğru boş bakışlar

Anlamsız, amaçsız ve tekrarlayan hareketler (otomatizm)

Kelime tekrarları, çığlık atma, kahkaha ve ağlama

Tepkisizlik

Jeneralize nöbetlerde beynin birçok bölümü nöbet gelişiminde rol oynar. Toplam 6 farklı jeneralize nöbet çeşidi mevcuttur:

 

Tonik nöbet tipinde vücudun etkilenen bölümünde sürekli, kuvvetli ve şiddetli kasılma söz konusudur. Kas tonusundaki değişiklikler bu kasların katılığı ile sonuçlanabilir. Kol, bacak ve sırt kasları tonik nöbet tipinde en sık etkilenen kas gruplarını oluşturur. Bilinç değişikliklerine bu nöbet tipinde rastlanımaz.

Tonik nöbetler genellikle uyku sırasında meydana gelir ve süreleri 5- 20 saniye arasında değişkenlik gösterir.

 

Klonik nöbet tipinde etkilenen kaslarda tekrarlayan ritmik olarak kasılmalar ve gevşemeler meydana gelebilir. Boyun yüz ve kol kasları bu nöbet tipinde en sık etkilenen kas gruplarını oluşturur. Nöbet sırasında ortaya çıkan hareketler istemli olarak durdurulamaz.

Tonik-klonik nöbetler, fransızca büyük hastalık anlamına gelen grand mal nöbet şeklinde de isimlendirilirler. Bu nöbet çeşidi 1-3 dakika arasında sürme eğilimindedir ve 5 dakikadan uzun sürmesi müdahale gerektiren tıbbi acil durumlardan biridir. Vücutta kasılmalar, titremeler, bağırsak ve mesane üzerindeki kontrol kaybı, dilin ısırılması ve bilinç kaybı, bu nöbet çeşidinin seyri esnasında ortaya çıkabilecek belirtiler arasında yer alır.

Tonik-klonik nöbet geçiren kişilerde nöbet sonrasında yoğun bir yorgunluk hissi meydana gelir ve olayın yaşandığı ana dair herhangi bir hatıraya sahip değillerdir.

 

Bir diğer jeneralize nöbet türü olan atonik nöbette, kişiler kısa süreliğine bilinç kaybı yaşarlar. Atoni kelimesi kas tonusun kaybını dolayısıyla kas güçsüzlüğü meydana gelmesini ifade eder. Kişiler bu nöbet türünü geçirmeye başladığında ayakta olmaları halinde aniden yere düşebilirler. Bu nöbetlerin süresi genellikle 15 saniyeden daha kısa sürelidir.

Myoklonik nöbetler bacak ve kol kaslarında hızlı ve spontane şekilde meydana gelen seğirmeler ile seyreden jeneralize nöbet türüdür. Bu nöbet çeşidi genellikle vücudun iki tarafındaki kas gruplarını aynı anda etkileme eğilimindedir.

Absans nöbetlerinde kişi tepkisizleşir ve bakışları sürekli bir noktaya takılıp kalır, kısa süreli bilinç kaybı yaşanır. Özellikle 4-14 yaş arası çocuklarda çok sık görülür ve petit mal nöbetler olarak da isimlendirilir. Genellikle 18 yaşından önce düzelme eğiliminde olan absans nöbetler sırasında dudak şapırdatma, çiğneme, emme, elleri sürekli kıpırdatma veya yıkama hareketi, gözlerde belli belirsiz titremeler gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Çocuğun kısa süreli bu nöbet sonrasında hiçbirşey olmamış gibi mevcut aktivitesine devam etmesi, absans nöbetler için tanısal öneme sahiptir.

 

Vücudun bir bölümünün uyuşması veya karıncalanması şeklinde somatoduysal nöbet şekli de bulunur. Psişik nöbetlerde ise ani korku, öfke ya da sevinç hissi duyulabilir. Görsel veya işitsel halüsinasyonlar eşlik edebilir.

 

Epilepsi tanısı nasıl konur?

Epilepsi tanısı koymak için nöbet şeklinin iyi tarif edilmesi gerekir. Bu nedenle nöbeti gören kişilere ihtiyaç duyulur. Hastalık çocuk veya erişkin nörologları tarafından takip edilir. Hastaya tanı koymak için EEG, MR, bilgisayarlı tomografi ve PET gibi tetkikler istenebilir. Kan analizlerini içeren laboratuvar testleri, epilepsi belirtilerinin bir enfeksiyon nedeniyle ortaya çıktığı düşünülmesi halinde fayda sağlayabilir.

 

Elektroensefalografi (EEG), epilepsi tanısı için oldukça önemli bir tetkiktir. Bu test sırasında kafatasına yerleştirilen çeşitli elektrotlar sayesinde beyinde meydana gelen elektriksel aktiviteler kayıt altına alınabilir. Bu elektriksel aktiviteler hekim tarafından yorumlanır. Normalden farklı olağan dışı aktivitelerin tespit edilmesi bu kişilerde epilepsi hastalığının varlığına işaret edebilir.

 

Bilgisayarlı tomografiler (CT) kafatasının kesitsel şekilde görüntülenmesi ve incelenmesini sağlayan radyolojik tetkiktir. CT sayesinde hekimler beyni kesitsel olarak inceler ve nöbet gelişimine neden olabilecek kist, tümör ya da kanama alanlarının tespit edilmesini gerçekleştirir.

 

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI), beyin dokusunun ayrıntılı olarak incelenmesini sağlayan ve epilepsi tanısında faydalı bir diğer önemli radyolojik tetkiktir. MRT ile birlikte beynin çeşitli bölgelerinde epilepsi gelişimine neden olabilecek anormallikler tespit edilebilir.

 

Pozitron emisyon tomografisi (PET) tetkikinde düşük dozda radyoaktif madde kullanılarak beynin elektriksel aktivitesinin incelenmesi gerçekleştirilir. Damar yolundan bu maddenin verilmesini takiben maddenin beyne geçişi beklenir ve bir cihaz yardımıyla görüntüler alınır.

 

Epilepsi tedavisi nasıl yapılır?

Epilepsi tedavisi ilaçlarla yapılır. İlaç tedavisi ile epilepsi nöbetleri büyük oranda önlenebilir. Tedavi boyunca epilepsi ilaçlarının düzenli kullanılması büyük önem taşır. İlaç tedavisine yanıt vermeyen hastalar mevcut olduğu gibi çocukluk epilepsileri gibi yaşla birlikte geçebilen epilepsi türleri de mevcuttur. Hayat boyu süren epilepsi türleri de vardır. İlaç tedavisine cevap vermeyen hastalarda cerrahi tedavi uygulanabilir.

 

Nöbet gelişimini önleme özelliği gösteren birçok dar spektrumlu antiepileptik ilaç mevcuttur:

 

Karbamazepin etken maddeli antiepileptik ilaçlar şakak kemiklerinin altında bulunan beyin bölgesi (temporal lob) kaynaklı meydana gelen epileptik nöbetlerde fayda sağlayabilir. Bu etken maddeli ilaçlar diğer birçok ilaç ile etkileşime girmesi nedeniyle hekimlere diğer sağlık durumları ile ilgili kullanılan ilaçların bilgisinin verilmesi önem arz eder.

Absans ve fokal nöbetlerde benzodiazepin türevi olan clobazam etken maddeli ilaçlar kullanılabilir. Sakinleştirici, uykuyu arttırıcı ve kaygı giderici etkileri olan bu ilaçların küçük çocuklarda da kullanılabilmesi önemli özellikleri arasında yer alır. Bu etken maddeli ilaçların kullanımı sonrasında nadir de olsa ciddi alerjik cilt reaksiyonları ortaya çıkabileceği için dikkatli olunmalıdır.

Divalproex, gama-aminobütirik asit (GABA) isimli bir nörotransmitter üzerinden etki gösteren ve absans, fokal, kompleks fokal ya da çoklu nöbetlerin tedavisinde kullanılabilen bir ilaçtır. GABA beyinde inhibitör (aktivite durdurucu, yavaşlatıcı) etki gösteren bir madde olması nedeniyle bu ilaçlar epileptik nöbetlerin kontrolünde fayda sağlayabilir.

Ethosuximide etken maddeli ilaçlar, tüm absans nöbetlerin kontrolü için kullanılabilir.

Fokal nöbetlerin tedavisi için kullanılan bir diğer ilaç çeşidi gabapentin etken maddeli ilaçlardır. Gabapentin içeren ilaçların kullanımı sonrası diğer antiepileptik ilaçlara göre daha fazla yan etki ortaya çıkabilmesi nedeniyle dikkatli olunmalıdır.

Epilepsi nöbetlerinin kontrolü için kullanılan en eski ilaçlardan biri olan fenobarbital içeren ilaçlar, jeneralize, fokal ve tonik-klonik nöbetlerde fayda sağlayabilirler. Antikonvülsan (nöbet önleyici) etkileri dışında uzun süreli sakinleştirici etkileri de olması nedeniyle fenobarbital içeren ilaçların kullanımı sonrasında aşırı sersemlik hali gelişebilir.

Fenitoin etken maddeli ilaçlar sinir hücrelerinin zarlarının stabilizasyonunu sağlayan ve uzun yıllardır antiepileptik tedavi içerisinde başvurulan bir diğer ilaç türüdür.

Bu ilaçlar dışında farklı tarzlarda nöbet türlerinin bir arada görüldüğü ve beynin farklı bölgelerinde aşırı aktivasyon sonucu nöbet gelişen hastalarda daha geniş spektrumlu antiepileptik ilaçlara başvurulabilir:

 

Klonazepam, uzun süre etki gösteren, myoklonik ve absans nöbetlerin engellenmesi amacıyla reçetelendirilebilen bezodiazepin türevi antiepileptik etkili ilaçtır.

Lamotrijin etken maddeli ilaçlar birçok çeşit epilepsi nöbetinde fayda gösterebilen geniş spektrumlu antiepileptik ilaçlar içerisinde yer alır. Bu ilaçların kullanımı sonrasında Stevens-Johnson Sendromu adı verilen nadir ancak ölümcül seyirli deri rahatsızlığı ortaya çıkabileceği için dikkatli olunmalıdır.

5 dakikadan daha uzun bir süre boyunca devam eden ya da aralarında pek fazla zaan olmadan ardışık olarak meydana gelen nöbetler status epileptikus olarak tanımlanır. Benzodiazepin türevi bir diğer etken madde olan lorazepam içeren ilaçlar bu tip nöbetlerin kontrolünde fayda sağlayabilir.

Levetirasetam içeren ilaçlar, fokal, jeneralize, absans ya da diğer birçok tip nöbette ilk basamak tedavide başvurulan ilaç grubunu oluşturur. Her yaş grubunda kullanılabilen bu ilaçların bir diğer önemli özelliği epilepsi tedavisi amacıyla kullanılan diğer ilaçlara göre daha az yan etki meydana getirmesidir.

Bu ilaçlar dışında GABA üzerinden etkili valproik asit içeren ilaçlar da geniş spektrumlu antiepileptik ilaçlar içerisinde yer alır.

Epilepsi nöbeti geçiren kişiye nasıl yardımcı olunabilir?

Bir kişi yanınızda nöbet geçirirse şunları yapmalısınız:

 

Öncelikle sakin olun, hastayı kendine zarar getirmeyecek bir pozisyona getirin. Yan çevirmeniz iyi olacaktır.

Zorla hareketleri durdurmaya ve çenesini açmaya, dilini dışarı çıkarmaya çalışmayın.

Hastanın kemer, kravat ve başörtüsü gibi eşyalarını gevşetin.

Su içirmeye çalışmayın, boğulabilir.

Epilepsi nöbeti geçiren bir insana canlandırma işlemi yapılmasına gerek yoktur.

Epilepsi hastalarının dikkat etmesi gerekenler:

 

İlaçlarınızı saati saatine alın.

Üzerinizde epilepsi hastası olduğunuza dair bir kart bulundurun.

Ağaca çıkma, balkon ve terastan sarkma gibi eylemlerden uzak durun.

Yalnız yüzmeyin.

Banyo kapısını kilitlemeyin.

Televizyon gibi sürekli parlayıp sönen ışık karşısında uzun süre kalmayın.

Spor yapabilirsiniz ancak susuz kalmamaya dikkat edin.

Aşırı yorgunluk ve uykusuzluktan kaçının.

Kafa darbesi almamaya dikkat edin.

Epilepsi hastaları hangi meslekleri yapamaz?

Epilepsi hastaları pilotluk, dalgıçlık, cerrahlık, kesici ve delici makinelerle çalışan meslekler, yüksekte çalışmayı gerektiren meslekler, dağcılık, araç sürücülüğü, itfaiyecilik ve silah kullanmayı gerektiren polislik ve askerlik gibi meslekleri yapamaz. Ayrıca epilepsi hastalarının iş yerlerine hastalıkla ilgili durumlarını bildirmeleri gerekir.

Yorumlar

Samed Yeşil
05.04.2021 - 14:20
Epilepsi hastalığıyla alakalı güzel bir copy-paste çalışması olmuş ama fazlasıyla gereksiz ve yetersiz bilgi mevcut. Bir epilepsi hastası olarak şunu söylemeliyim ki, beyninizi etkileyen neler varsa direkt olarak uzak durmalısınız. Çikolata, cips, kola, konsol oyunları, bilgisayar, cep telefonu sigara vb. örnek gösterilebilir. Daha çok örnek verebilirim ama bunlar yeterli olacaktır. Bir de stres yapıp da beyninizi nöbete tetiklemeyin. Bu hastalık aşama aşama olan bir hastalık. Benim hastalığımın aşamasın ilk safhalarda olduğu için 2 yıl gibi bir süreyle ilaç tedavisini uygulayıp nöbetleri engelleyebildik. Bu 2 yıl içinde de saydığım neler varsa yemedim veya içmedim. 2 yıldan sonrada hastalığımı tam tamına atlattım mı diyebilirim ? Tabi ki de hayır. O yüzden ömrünüzün sonuna kadar kendinize iyi bakmanız gerekiyor.

Yorum Yaz

Diğer Yazılar

DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Esas Ben Hasta İmişim

05.06.2022

...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Hz Musa(as)

07.05.2022

Allah(cc)’ü Teâlâ ile görüşmek üzere Tûr dağına giderken, sürekli olarak kuru ekmekle beslenen   bir garibanı görür......


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Hz. Şit Peygamber Kimdir?

15.04.2022

    Kabilin, Habil’ i öldürüp kaçmasından birkaç yıl sonra, Hz. Adem’in Şit adında bir çocuğu dünyaya geldi. ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Hangi Peygamberin Kızısın?

22.03.2022

Cemâleddîn-i Aksarâyî hazretleri anlatır: ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Hz Yunus Peygamber, Ninovalı Nebi

23.02.2022

  Ninova Musul toprakları içinde bir şehirdi. Asurlular bu şehri kendilerine başkent yapmışlardı. Ninova’da doğan Hz Yunus bu bölge halkına peygamber gönderilmişti. ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Baba ve Kızın Yaşanmış Hikayesi

11.02.2022

  Ciğer ve cacık söyledim. Ne kadar zengin de olsan, esnaf lokantasını özlüyor insan. Hemen ön masaya baba ile kızı oturdu. Garson her zamanki gibimi abi diye sordu: ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

İstersen Yağa Ban İstersen Bala Ban

19.01.2022

...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

GAZİANTEP BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİNİN AYIBI

11.01.2022

...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Hz Musa ve Allah’la Konuşan Kadın

27.12.2021

    Olur ki bir yüreğe merhem olur diye.Bir kadın Musa aleyhisselam’a gelir ve der ki: ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Burası da “CENNET-İ ALÂ" dilediğin gibi yaşa..!

09.12.2021

Bir imam efendi varmış, namazını tadil-i erkana uyarak kılmaya çok dikkat edermiş, cemaati hayranmış imam efendiye. İmam efendi, bir gün cemaate öğle namazı kıldırırken, öğlenin sünnetinde sağına selam verirken, ak sakallı bir ihtiyar görür....


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Çobanın Dillere Destan Takvası Ve Kulluk Şuuru Hikayesi Oku

23.11.2021

Abdullah İbni Ömer arkadaşlarıyla birlikte Medine civarında bir yere...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

İmam-ı Azam ve hasmı

16.10.2021

Bir tartışma esnasında hasmı İmam-ı Azam’a bir tokat vurmuş. Bunun üzerine imam-ı Azam sinirlerine hakim olarak şöyle demiş:   ” Senin bu har...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Cami ve Kilise

12.09.2021

...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Harun Reşit İle İhtiyar

22.08.2021

...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Papaz ve Hz. Ali

25.07.2021

...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Allah Mazlumları Zorbalardan Korur

04.07.2021

...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Biri İki Etmek

20.06.2021

...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Hz Hud’un Hayatı Hikayesi

17.05.2021

Tufandan sonra yeni bir hayat başlamıştı. İnsanlar yine eskisi gibi çoğalmış, tufan öncesi halini almıştı. Arap yarımadasının çeşitli bölgelerine dağılan aileler gittikleri yerlerde şehirler, binalar, bağlar, bahçeler kuruyorlardı. Bu esnada hazreti Nuh’un torunlarından Ad isimli bir zat ailesiyle gelip Yemenin güneyine yerl...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Hz Salih Peygamber ve Semud Kavmi Hikayesi

21.04.2021

Bundan binlerce yıl önce  Medine ile Şam arasında hic denilen bir yer vardı. Orada ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Azrail’in Güzelliği

07.04.2021

Kanser Hastanesinde başhekimken Serap adında genç bir hanım hastam vardı.Bu hastam göğüs kanserine yakalanmış ve tedavi için yurt dışına gitmek istemesine rağmen bazı formaliteler sebebiyle o imkanı bulamamıştı.   ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

AŞK NEDİR

21.03.2021

...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Bel ağrısı nedenleri nelerdir?

06.03.2021

Bel ağrısı, doktor ziyaretlerinin oldukça yaygın bir nede...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Sedef hastalığı Psoriasis nedir?

29.01.2021

Sedef hastalığı psoriasis, kronik seyirli ve tedavisi olmayan bir hastalıktır. Tüm dünyada yaklaşık %1-3 oranında görülür. Sıklıkla otuzlu yaşlarda başlasa da doğumdan itibaren görülebilir. Vakaların %30 unda aile öyküsü vardır. Sedef hastalığında derideki hücreler tarafından antijenler oluşturulur. Bu antij...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Kasık fıtığı nedir?

20.01.2021

Fıtık, yeni doğan bebeklerden ileri yaştaki kişilere kadar her yaşta ve cinsiyette görülebilen bir hastalıktır. Fıtığın görüldüğü bölgeler çoğunlukla karın duvarının zayıf olduğu yerlerdir. Kasık fıtığında karın içi organlarından birinin, çoğunlukla bağırsağın bir kısmının, kasık kısmında yer alan karın ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Kalp Krizi Nedir? Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir?

11.01.2021

  Göğüs kafesinde, göğsün orta çizgisinden biraz sola doğru bulunan ve hayati önem taşıyan kalp, kaslı bir yapıya sahiptir. Günde ortalama 100 bin kez kasılarak neredeyse 8000 litre kanı dolaşıma pompalayan organın erkekl...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

KOAH Nedir?

20.12.2020

...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Astım Hastalığın Genel tanıtımı

08.12.2020

...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

KANSER

01.11.2020

  2018 yılında Amerika ve Japonya’dan iki bilim adamı, “immüno-onkoloji” olarak adlandırılan yeni bir onkoloji tedavi yöntemi için tıpta Nobel Ödülü aldılar. ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

HER MEVSİM BAHARSIN

05.07.2019

  Uzak dursun bizden kahreden ayrılık, ____Sen varken seyran olurdu bana samanlık, ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

ÇOÇUKLUĞUMU ÖZLÜYORUM

04.07.2019

  Çocukluğumu Özlüyorum.. Yalanların Ardı Sıra, Masumca Seven Mi...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

KÖLESİ OLURUM

30.06.2019

  ESİR DAĞLARIN GÜLÜ OLMAKTANSA... ÖZGÜR DAĞLARIN DİKENİ OLURUM.. ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Keşke

11.12.2018

Keşke, keşkelere ihtiyaç olmasa,...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Yalnız

05.12.2018

Bir şiirle uyandırmak istedim seni bu sabah. Yazdim olmadı sildim olmadıbeceremedim kelimeleri süslemeyi....Belki de kalbim unutmustu sevgi cümlelerini......


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Sonrası

03.12.2018

Hüznün rengi sardı her yeri..Yaza yaza seni eskittiğim bir sarı defter,Sonun olmadan geçti gitti iş...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Sen Olmazsan

26.11.2018

Mutluluk olur muydu?Sen olmazsan...!Yıldızlara bu kadar yakın olurmuydum......


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Yağmur Misali

24.11.2018

Sıcak bir yağmur gibisinYağıyorsun usul usul ellerimeKıydım birçok şeye...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Özlüyorum

23.11.2018

Biz onunla birer martıydık aynı denizde umuda savrulan gemide aynı yolcuyduk aşk bir masa...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

Küskünüm

22.11.2018

Gözlerim ıslak, hüzün akıyor yüzümdenKüskünüm, yaşam ağrısı çekiyorumkederimle Boğuşmaktayım sancıl...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

SEN OLMAZSAN

05.06.2018

  Mutluluk olur muydu? Sen olmazsan...! Yıldızlara bu kadar yakı...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

HÜZNÜN RENGİ SARDI HER YERİ

26.05.2018

  Hüznün rengi sardı her yeri.. Yaza yaza seni eskittiğim bir sarı defter, ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

HADİ GİT ARKANA BAKMADAN

11.05.2018

hadi git arkana bakmadan git gidebilirsen. ne bir sevda ne bir dost bırakma. çaresiz suskun çığlıklarla...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

ELVEDA

09.05.2018

Dalından düşmüş bir çiğ tanesi gibi yüreğim, Yüzmeyi bilmeyen duyguların alabora, Bir yaprak gibi oradan oraya savruluyorum. Çokta...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

GAZİANTEP SOKAKLARI

12.04.2018

  Dünden bu güne gelen medeniyet izleri Masal gibi düşlenir Antep sokaklarında ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

HAZİN BİR SEVDA

10.04.2018

Fırtınaya tutulmuş hazin bir sevda, Küçük bir yağmur tanesi bile eritir beni. olsun be gülüm olsun sen varsın yüreğimde, ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

KİMBİLİR

12.03.2018

Her baktığında ölürsün... Her öldüğünde eksilir bir yanın... Uyuduğunda uyanmamayı istersin, Öldüğünde ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

ÖZGÜR BIRAKIYORUM

28.02.2018

  ___ÖZGÜR BIRAKIYORUM İÇİMDEKi AŞK SÖZCÜKLERİNİ... ___KANATLANIP...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

YORGUNUM YORGUN

23.02.2018

    Neyin yorgunu desem kendimce insanların yorgunluğu Hay...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

YÜREĞİMİ ALIP

19.02.2018

Sen benim nasıl olduğumu sorma. Yanlız kalmaya ihtiyacın varsa eğer, Sana yazdığım şiirleri yakar arkama hiç bakmadan... ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

BUGÜN GÜNLERDEN SEN

16.02.2018

  Bu gün yine günlerden sen... Yokluğunun e...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

YEŞİL GÖZLÜ

07.02.2018

  Yaz gelir geçer seneler biter Ey gönlümün vurulduğu güzel Şi...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

KENDİME ÖZEL

05.02.2018

Denizler kadardır yüreğimde sevdan İncinmez taş vursan da gönlüme Lal olur bakarım o gözlerine Ellerim...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

BUGUN BENİM DOGUM GÜNÜM

03.02.2018

Bugün doğum günüm Uzaklardan merhaba demek, Sensiz doğan güne. Yakan hasretinin,sıcaklığı yüreğimde ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

DÖRTLÜKLER

22.01.2018

Aşk nedirk’i iki gözüm. Yoksul çocukların varoş sokaklarıdir Gülüslerindeki parıltı sevinçlerindeki çiğlıklardir ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

KEŞKELERİM OLMADI

20.01.2018

Güneşin gece olmasını düşleyecek kadar Hayal prest yaşamak gibi bir düşüncem olmadı ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

İKİ GÖZÜM

18.01.2018

  Aşk nedirk’i iki gözüm. Yoksul çocukların varoş sokaklaridir ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

AKLIMDA

20.10.2017

Bazen tutamıyorum kendimi , gülüyorum işte..Olup bitenlere gülüyorum, Geçip gidenlere gülüyorum..İyi niyetlerime , hayallerime önüme sundukları nedenlere gülüyorum..Delilikten değil yahu benim bu halim..!Bunca olup bitenden sora ,...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

AŞKIN GÖZYAŞLARI BENDE

18.10.2017

  Varlığımın izleri sende, Aşkın gözyaşları bende, Sızlar içim a...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

SON ŞİİRİM

17.10.2017

  Her sağanak sonrasi üşürdü içim Mavi düşlere asılırdı gözlerim. ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

BİR NEFES

16.10.2017

  Kalp susarsa can böyle acır işte... Ne bir nefes yaralarıma ne de bir yudum ilaç lazım... ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

GÜLÜYORUM İŞTE

14.10.2017

Bazen tutamıyorum kendimi , gülüyorum işte.. Olup bitenlere gülüyorum, Geçip gidenlere gülüyorum.. İyi niyetlerime , hayallerime önüme sundukları nedenlere gülüy...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

BEKLEMEK

13.10.2017

Beklemek... Hiçbir yere gitmemeyi gerektirir.. Hiçbir yüreğe, Hiçbir yüze, ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

SENDEN BİRŞEY KALMADI BENDE

28.09.2017

Gidiyorum kanayan yarama tuz basarak, Ne anlatacak bir söz ne söylenecek bir kelime kaldı bende. Vazgeçişlerde yüreğim.. ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

GÜNEŞ DOĞMUYOR

08.09.2017

Ben sustum! Susmuyor yüreğimi kavuran kasırga Pencereme vuran yağmur damlaları ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

BAZEN AŞK GİDER

01.09.2017

...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

SEN VARSIN

01.09.2017

...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

BEYAZ ÖFKE

07.07.2017

BENİMKİSİ MAVİ BİR AĞIT BEYAZA ÖFKE SİYAHA İSYANKIRMIZIYA LANETLER YAGDİRİYORUMSİGARA TUTAN ELİM İZMARİT TUTUN KOKUYOR..ŞEHRİN SOKAKLARIN...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

AH SEVDİĞİM

19.06.2017

Ah sevdiğim… Demek bu kadar bariz Her saniye aklıma düşüşün. ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

DAYAN YÜREĞİM DAYAN

18.06.2017

  Dayan be deli yüreğim dayan..! Dayan’ki ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

ÖZLÜYORUM

29.05.2017

heyecanlıyım ve suskunum. uzaklarda olan biri gizlenmiş yüreğime, ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

YETMEDİ

27.05.2017

Çok sevdik aslında... Her fırsatta dile getirdik... Sonra söylemek yetmez dediler... Hissettir dediler sonuç olarak onuda yaptık... Biz sevdik onlar sevildi... Gönünler büyüdü burunlar kalkti, En sonunda nemi oldu..? "Yetmedi" Birzam...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

BENİM DÜŞLERİM

01.05.2017

Boş ver be sevdiceğimVarsın umutlarım yelken açmasın mavi denizlereVarsın sevdal...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

MAVİ BİR AĞIT

22.04.2017

BENİMKİSİ MAVİ BİR AĞIT BEYAZA ÖFKE SİYAHA İSYANKIRMIZIYA LANETLER YAGDİRİYORUMSİGARA TUTAN ELİM İZMARİT TUTUN KOKUYOR..ŞEHRİN SOKAKLARIN...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

ŞİMDİ

02.04.2017

Şimdi tam gece olmalı. Herkesten uzakta seni sarmalı. Şimdi sabah olmalı. Sabahın ışıklar yanmadan, teninde doğmalı. Şimdi bir yıldız olmalı. ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

VARLIĞIMIN İZLERİ SENDE

02.04.2017

  Varlığımın izleri sende, Aşkın gözyaşları bende, Sızlar içim a...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

YAŞAYAMADIM

01.04.2017

Çember çevirdim tozlu yollarda Haki katı görüp rüyaya daldım Daha çok küçüktüm ben bu hayattan Bir türlü çocukluk yaşayamadım Yaşım küçük aklım büyük olsa da ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

SOL YANIM

24.03.2017

  Sol yanına sor Beni hasretin ateş olup giriyorsa koynuma. yağmur olup yağıyorsan yüreğime. ürperiyorsam eğer ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

SEVDİM SENİ MÜHÜR GÖZLÜM

21.03.2017

Kaderin en karasında. Derin kurşun yarasında, Ölüm hasret arasında, Sevdim seni mühür gözlüm,   Sürgündeyim gurbet ilde. Hep çektird...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

SÜRGÜN YÜREGİM

13.03.2017

  Ne sen bendesin Ne de gözlerin yanımda. Leyla gibi sürgün yür...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

SENİ BEKLEDİM

12.03.2017

sen yokken ne çok şey değişti hayatım da, hani!!! sevgiler vardır ya? lekesiz tertemiz hani saftır. yapmacık yoktur içinde. sen yokken ne...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

KOLAYMI SANDIN..?

11.03.2017

Seni unutmayı kolay mı sandın Gündüze geceye ah çekip yandım Mutlak gelecektir diye inandım Sabrım kalmadı ey güzel gözlüm Sen gideli beri sakin çılgın hallerim İşaretim sensin...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

KEŞKE

05.03.2017

Yaşayabilseydim seninle bütün düşlerimi. Ellerine dokunup hissettiklerimi hissettirebilseydim. Anlatabilseydim keşke ! sensiz gecelerin soğukluğunu. Keşke! ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

KARANLIK GECELERİM

04.03.2017

  Sensiz geçmez karanlık gecelerim. Bu akşam ne yıldız parlar ne ay doğar, ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

KANAYAN YARA

03.03.2017

Sensizlik yüreğimde kanayan yara, Yanlızlık dokunuyor inan kanıma, Yokluğun acıtıyor  kıyarım canıma, Olmuyor gülüm sensiz olmuyor. Sana değil kendime isyanım. Hayalinle ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

HAZAN

02.03.2017

Akşamlar ağır gecenin koynunda. Ve bir yıldız kayıyor gözlerimde. İlk kez üşüyorum soğuk gecelerde, Ellerimin sıcaklığı buz tutuyor. Senli hayallerim düşüyor yollara. Düş kırık...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

KENDİNE İYİ BAK

14.11.2016

Kendine iyi bak, çünkü olur da bir gün sana geri dönersem, ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

HANİ

30.10.2016

  Hani bazen konuşmak istersin susarsın. Konuşmak istersin konuşamazsın hani! Depremler yaşarsın sessiz bir kalpte, Bazen anılar ağlar baktığın her yerde, Geçmişe ait ne v...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

GÜNAHIMSIN

24.10.2016

  Fırtınaya tutulmuş hazin bir sevda, Benimki… Küçük bir yağmur tanesi bile eritir beni. Olsun be gülüm olsun sen varsın yüreğimde, Sen kokan kalemim mısraları...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

HANİ

02.10.2016

  Hani bazen konuşmak istersin susarsın. Konuşmak istersin konuşamazsın hani! Depremler yaşarsın sessiz bir kalpte, Bazen anılar ağlar baktığın her yerde, Geçmişe ait ne v...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

GÜNAHIMSIN

21.09.2016

  Fırtınaya tutulmuş hazin bir sevda, Benimki… Küçük bir yağmur tanesi bile eritir beni. Olsun be gülüm olsun sen varsın yüreğimde, Sen kokan kalemim mısraları...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

GİTME GÜLÜM

05.09.2016

Gitme Gülüm Gitme gülüm gitme! Sen gidince güneş doğmaz, Güller açmaz gönül bağımda, Yıldızlar kaymaz gecelerimde. Sensiz fırtınalar kopar içimde, ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

ELVEDA RÜYALARIMI KABUSU

29.08.2016

  Dalından düşmüş bir çiğ tanesi gibi Yüreğim, Yüzmeyi bilmeyen duyguların alabora, Bir yaprak gibi oradan oraya savruluyorum. Çoktan sildim ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

DÜN GECE

16.08.2016

  Seni düşündüm dün gece yine, Bir yıldız kaydı dilek tuttum içimden. Seni düşündüm pembe düşlerde masumca, Hayalin canlandı bir sigara yaktım, Ateşi sen dumanı ben oldum....


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

BEKLE

10.07.2016

  Bir gün durduracağım akıp giden zamanı. Bir gün kurşun sıkacağım sensizliğe, Mutlutluluk taşıyacağım damla dama sana. Sana bitmez sevdalar getireceğim bekle, Güneşin bat...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

AŞKIN GÖZYAŞLARI BENDE

19.06.2016

  Varlığımın izleri sende, Aşkın gözyaşları bende, Sızlar içim a...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

DÖRT MEVSİM HAZAN

19.06.2016

Akşamlar ağır gecenin koynunda.Ve bir yıldız kayıyor gözlerimde.İlk kez üşüyorum soğuk gecelerde,Ellerimin sıcaklığı buz tutuyor.Senli hayallerim düşüyor yollara.Düş kırıklığı batıyor kimsesiz ru...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

HADİ GİT

19.06.2016

...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

BEDDUAM ÇOK KALSIN TADINDA

17.06.2016

...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

İKİ DAMLA YAŞ

17.06.2016

Bulut göç ederken bu şehirden. Hala gözlerin neden ıslak.? Ne karabulutlar ne güneş doğar üstüme. Ne tebessüm nede gözyaşı yüreğime. Kalan iki damla yaş. Kimi zaman gözyaşlarının hayallerine boğuldum. Kimi zaman h...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

GECENİN KOYNUNDA

17.06.2016

Akşamlar ağır gecenin koynunda.Ve bir yıldız kayıyor gözlerimde.İlk kez üşüyorum soğuk gecelerde,Ellerimin sıcaklığı buz tutuyor....


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

CANIM ACIYOR

14.06.2016

Canım acıyor Can…. Bu ruh bu bedene sığmıyor, Öyle canım yanıyor ki Yüreğim yanıyor, Bilki … ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

CAN

14.06.2016

  Can..! Yine uykulara Küskünüm can! Hasretin buram buram kokuyor. Seni ruhumun derinliklerine sakladım Seni içimde sonsuzluğa bağl...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

CAN PARCAM CAN TANEM

14.06.2016

Gidiyorum  bu şehirden sen mutlu ol. Hüzünleri yükledim parçaladığın yüreğime, Sol yanımı alıp gittin cansız bedenimden, Sensiz damla damla kan...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

BUGÜN

14.06.2016

Kafiyesi bozuk şiir gibiyim Ne nokta koyacak birisini buluyorum Nede nefes alabiliyorum Virgül dolusu Yanlızlığım..... Şimdi... Bir veda...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

BU ŞİİR SANA CAN

13.06.2016

Canım acıyor can Bu ruh bu bedene sığmıyor, Öyle canım yanıyorki Yüreğim yanıyor, Bilki Bıçak kemiğe dayandı Öyle canım acıyorki,...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

BİLİRMİSİN SEN

13.06.2016

Öyle herkesin bildiği gibi deyil benim mevsimlerim Ağustos sıcağında üşürüm titrer bedenim Yada kışın ayazında yanarım kor ateş gibi Hiç sonbaharda çiçeklerin açtığını gördünmü İşte sonbaharda açan arsız çiçeklere b...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

BENİM DÜŞLERİM

13.06.2016

Boş ver be sevdiceğim Varsın umutlarım yelken açmasın mavi denizlere Varsın sevdalı yüreğim düşsün dillere Hep batık bir gemidir ki  Yüreğim…… Alışığım ben zaten yenilmele...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

BEKLE...

12.06.2016

Bir gün durduracağım akıp giden zamanı. Bir gün kurşun sıkacağım sensizliğe, Mutlutluluk taşıyacağım damla dama sana. Sana bitmez sevdalar getireceğim bekle, Güneşin batıp doğduğu yere gelec...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

EY DOST

12.06.2016

Bu gün yine esiyor hüzün rüzgarları. Yırtık bir kaç sayfalık hatıran var, Zaman şursuzca ilerliyor bildiğim bütün lisanlar yetersiz, Ne garip yüreğim kefensiz bir mefta, Ben ne zaman ağlasam her yer ölüm kokuyor. Bu gece ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

O KENDİNİ BİLİYOR

12.06.2016

Neden kalplerimizi kırdık bilmeden....


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

İSTEMEM

10.06.2016

ACILAR DENİZİNDE BOĞULMUŞUM.ISTEMEM VAPUR DÜDÜKLERİNİ MARTI CIĞLIKLARINI.DALĞALAR HER GÜN BAŞKA KIYILARA ATAR BENİBENİ BİR KAÇ DOST TANİRBEKLİDE...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

YORULDUM ANNE

10.06.2016

YORULDUM ANNE ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

TUT YÜREĞİMDEN USTAM

10.06.2016

TUT YÜREĞİMDEN USTAM           ALİ DUYSAK ABİME ...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

CAM KIRIKLARINI

09.06.2016

Gör içimdeki cam kırıklarını...Bütün qemiler söndürmüş ışıklarını...Herkez içime dökmüş artıklarını...Bir deli rüzgar essede...Alip götürse yılların bıraktıklarını......


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

SON ŞİİRİM

08.06.2016

SON ŞİİRİMHer sağanak sonrasi üşürdü içimMav...


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

UNUT ONU YÜREĞİM

08.06.2016

UNUT ONU YÜREĞİMUnut onu be deli yüreğim....


Devamını Gör
DİLEM YASAK

DİLEM YASAK

KALEMİM KAN KUSAR

08.06.2016

KALEMİM KAN KUSAR       ...


Devamını Gör