İpek Yolu Haber Ajansı

BEKİR AKBULUT (OZAN İHLASİ)

Beni bende bulamazsın
Âşık İhlasî’yim çünkü
El uzatsan alamazsın 
Âşık İhlasî’yim çünkü


Aşıklık geleneğinin Türk Kültür ve Edebiyatı içerisinde çok önemli bir yeri vardır. Özelikle yaşadığımız coğrafyanın neredeyse tamamında aşıklarımız ve ozanlarımız halkımızın duygularına, hislerine ve düşüncelerine tercüman olarak önderlik etmişlerdir. 
Toplumdaki olumlu ya da olumsuz gelişmeler, ozanın sazına sözüne ve sesine konu olur. Ozanlar toplumun sorunlarını dile getirmek ve olup biteni daha erken Görmek ve gelecek nesillere mesaj vermek özellikleriyle de tanınmıştır. 
Böylece halka mal olmuşlardır Ozanlık geleneğinde doğa, halk, vatan, gurbet, yokluk vardır. Halkın Bağrından kopar ve temsil ettiği toplumun sorunlarını mesajlarını sazıyla sözüyle anlatır. 
Yaşadıkları dönemlerde her halk ozanının farklı yeri vardır. Ama tüm halk ozanlarımızın buluştuğu tek yer halkın gönlüdür. 
Ozan İhlasi (Bekir Akbulut) genç kuşak ve orta kuşak arasında şiirleri ile köprü olmakta ve gelecek nesillere bu kültürü en iyi bir şekilde aktarmaktadır. Ozan İhlasi gerçek bir yeteneğe sahip onlarca kitap çıkaracak bir potansiyeli olan bir şiirdir.

DİK  DURUŞ 

Adaleti yok ederse bir kadı 
Satılmıştır satılırsa yuhlayın  
Soygunun talanın din ise adı 
Haram lokma yutulursa yuhlayın

Doktor hastasına teşhis koymazsa 
Baştakiler adalete uymazsa 
Bir lokma bir hırka diyen doymazsa 
Fetva çekip katılırsa yuhlayın

Yazmakla biter mi dürüstün şanı
Eğer ki birinin bozuksa kanı  
Varsa makam mevki bütün unvan’ı
Yular takıp tutulursa yuhlayın

Beytülmal’dan zerreleri yedirme
Ölsen de iyi ye kötü dedirme 
Şeref bayrak gibi yere değdirme 
Değdirip de itilirse yuhlayın

Önce çıkar ise tüm telaşası
Kimler kimi tutar kimin maşası 
Korkak ise kışlaların paşası 
Boşa tüfek çatılırsa yuhlayın 

İhlasî yim varsan kendi farkına 
İlim bilmez âlimlerin kırkına 
Su taşıma dinsizlerin arkına 
Dürüst’e taş, atılırsa yuhlayın

Bekir Akbulut (Ozan İhlasi)
12.08.2021


BEKİR AKBULUT (İHLASİ) BİYOGRAFİSİ 

15.03.1966 günü Sivas’ın Kangal ilçesinin Yeşilkale köyünde doğmuştur. Yedi çocuklu ailenin üçüncü çocuğudur. Sıkıntılı bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Çobanlık yapmış, bağ-bahçe işleriyle meşgul olmuştur.

İlkokul tahsilini köyünde yapmış. Sivas Cumhuriyet Ortaokulu’nda Ortaokulu okumak istemişse de sıkıntılar yüzünden buna devam edememiş ikinci sınıftan ayrılmıştır.

On yedi yaşında iken babasını bir traktör kazasında kaybettikten sonra köyünde daha fazla durmamış, 1994 yılında İstanbul’a taşınmış; inşaatlarda çalışarak geçimini sağlamaya çalışmıştır. Çırak olarak başladığı inşaat alanında, azmi, gayreti ve sabrı sayesinde bugün taşeronluk yapar hale gelmiştir. 2000’lerin başında “Emirhan İnşaat”ı kurmuştur ve hâlâ bu kuruluşun başındadır.

1989 Gürün’ün Sarıca köyünden olan Meryem ile evlenmiş, bu evlilikten ikisi kız üç çocuğu (Emirhan, Maide Nur, Hayal Nur) olmuştur.

İhlasî, hâlâ İstanbul’da yaşamaktadır. Ancak Sivas ve köyü ile irtibatını yitirmemiş; çeşitli vesilelerle sık sık buralara gelerek sıla hasretini gidermeye çalışmıştır.

Her ne kadar tahsilini yarıda bıraksa da Bekir Akbulut / İhlasî okumayı aşk derecesinde sevmiş, hatta kendisine sayısı 3000 kitaba ulaşan bir de kitaplık oluşturmuştur. Pek çok kurum kuruluşa da yüzlerce kitap bağışında bulunmuştur. Bunun haricinde İhlasî’nin hatırı sayılır bir de para koleksiyonu vardır.

Şiir yazmaya on bir yaşında başlayan Bekir Akbulut’un ailesinde herhangi bir âşık bulunmamaktadır. Bunun yanında sazı, irticali ve ustası yoktur. Kendisinin de herhangi bir çırağı yoktur. Mahlas olarak başlangıçta adını kullanırken Doğan Kaya’nın kendisine “İhlasî” mahlasını vermesinden sonra bunu kullanmaya başlamıştır. 2012 yılında TC Kültür Bakanlığı tarafından “Halk Şairi” kimliği verilmiştir. Şiire başladığı yıllarda okuduğu Kerem ile Aslı hikâyesinin bu yola girmesinde büyük rolü olmuştur.

Şiir tekniği kuvvetlidir ve daima “Daha iyisini nasıl yapabilirim?” kaygısı içinde olmuştur. Kitabımıza aldığımız farklı şiir şekilleri ve örnekleri de bunun işaretidir. Dili sade ve akıcıdır. Hemen her konuda şiiri vardır. Ancak onda öne çıkan ve başarılı örnekler sergilediği alan tasavvuftur.

Ruhsatî, Şenlik, Sümmanî, Erzurumlu Emrah, Mevlüt İhsani, Reyhanî, Ercişli Emrah sevdiği şairlerin başında gelir. Ersin Kayışlı tarafından iki şiiri (Meyri ve Bağrıma Benim) bestelenmiştir.

İhlasî, İstanbul Aydınlar Ocağı, SİYŞAD (Sivas Yazarlar ve Şairler Derneği), (Sivas Aşıklar Ozanlar derneği üyesidir.

Her icraatında kul hakkını gözeten, paylaşmayı ve yardım etmeyi seven İhlasî doğruluğu kendisine düstur edinmiş, ülkesine ve milletine sevdalı birisidir.

Hakkında iki kitap çıkmıştır. Söz konusu kitapların künyeleri şöyledir:
Bekir Akbulut, Meyri, Vilâyet Yayınevi, Sivas, 2012, 176 s.
Kübra Güney, Eyvallah-Bekir Akbulut Hayatı ve Şiirleri, Vilâyet Kitabevi, Sivas, 2014, 296 s. (Kübra Güney, bu çalışmasını önce, aynı sene Cumhuriyet Üniversitesinde Doğan Kaya danışmanlığında bitime tezi olarak hazırlamıştır.)

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Doğan Kaya tarafından hazırlanan “Ozan İhlasi Tür ve Şekil Penceresinden” adlı kitabı mevcuttur.

İpekyolu Haber Ajansı olarak Bekir Akbulut (Ozan İhlasi) ye bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz

HABER: Özkan Güli 
İPEK YOLU HABER/ İSTANBUL

Yorumlar

Gülsen Aksoy
15.08.2021 - 11:07
Bir yanda ya angın bir yanda sel afeti per perişan yurdumun milleti Rabbimden dileğim kaldırsın üstümüzden bu zilleti . Ölenlere rahmet, yaralıya şifa sağlara sıhhat afiyet diliyorum.

Yorum Yaz