toplum da insan ahlakı,yaşam ahlakı ve iman ahlakı


Ahlâk, toplum hayatının olmazsa olmaz türden şart­larından biri kabul edilir. Çünkü ahlâk olmazsa, toplum hayatı mümkün olmaz, insanlar bir arada yaşayamazlar Kaynağı, ister dine, ister başka bir otoriteye dayansın, insanlar arası davranışların bir kısmı her zaman “iyi” ve “kötü” gibi değer yargılarına göre değerlendirilecektir. Bu yargıların bulunduğu her yerde ahlaki davranış söz konusudur.

Canlılar arasında sadece insan davranışlarının ahlâkî değerlendirmeye konu olmasının görünen iki sebebi vardır:

 İnsanın iyi ile kötüyü ayırt edebilecek bir zihin yapısına sahip olması,

İnsanların bir arada, toplum halinde yaşamaları gerçeğidir.

Ahlâk, her alanda yaşamın içindedir. Toplum olarak hayatımızın her alanında yok sayılmamalı yaşadığımız sürece insan ahlakını kendimiz uygulamalıyız yeni nesillere de öğretmeliyiz teknoloji ile bozulduğunu görülmekte bunun nedeni teknolojiyi yanlış kullanmaktan kaynaklı olduğu görülmektedir Yaratılışı gereği insanın bazı nitelikleri taşıması tabiidir. Doğumdan itibaren fıtrî nitelikler, insanın ruhî ve ahlâkî donanımı kısmen de olsa geliştirilmeye ya da değiştirilmeye de müsaittirler toplum olarak her zaman bir bahane buluyoruz karşıdaki kişiyi niye yapmıyor en salak ben miyim gibi bir birimize saygı duymadan yaşıyoruz en büyük silahımız karalamak işin içinden sıyrılıyoruz şahsım olarak düşüncem ülkemizde gün geçtikçe yaşayan yabancı kişilerin ikamet etmesi toplumun yaşam şartını bozduğunu düşünmekteyim yabancının yaşam şartlarını hayatımıza kattık bunun yanında iman ahlakı da yaşamdan gün geçtikçe uzaklaşır olduk

İmanın ilk etkisi ahlâka destek oluşudur. Yani, yaşamın büyük bir sermayesi olan ahlâk, iman olmadan sağlam bir temele sahip olmamaktadır. Tüm ahlâkî ilkelerin mantığı, temel yapısı ve bütün maneviyatın başı dini inanç ve Allah’a imandır. Keramet, şerafet, takva, iffet, emanet, doğruluk, fedakârlık, ihsan, insanlarla barış içinde olmak, adalet taraftarlığı, insan hakları savunuculuğu beşeri fazilet sayılan ve bütün milletlerin takdis ettiği her şey iman ilkelerine daİmanın ilk etkisi ahlâka destek oluşudur. Yani, yaşamın büyük bir sermayesi olan ahlâk, iman olmadan sağlam bir temele sahip olmamaktadır. Tüm ahlâkî ilkelerin mantığı, temel yapısı ve bütün maneviyatın başı dini inanç ve Allah’a imandır. Keramet, şerafet, takva, iffet, emanet, doğruluk, fedakârlık, ihsan, insanlarla barış içinde olmak, adalet taraftarlığı, insan hakları savunuculuğu beşeri fazilet sayılan ve bütün milletlerin takdis ettiği her şey iman ilkelerine dayanmaktadır. Çünkü bunların hepsi çıkarcılık ilkesine ters düşmektedir. Her birisi bir takım maddî mahrumiyet gerektirir. İnsanın maddî bir mahrumiyete rıza göstermesi için bir nedeni olmalıdır. Bu da maneviyatın değerini anladığı, zevkini tattığı zaman mümkün olur. Her manevî düşüncenin temelinde Allah’a iman yatmaktadır. Allah’a imanın en az etkisi mümin bir insanın; iyi işlerin, güzel ahlâkın, Allah indinde zayi olmayacağından emin olmasıdır.

       Gerçekten beşer önünde iki yoldan fazlası bulunmamaktadır. Ya çıkarcı ve egoist olmalı hiç bir mahrumiyete teslim olmamalı veya Allah’a inanmalı ve ahlâk diye tahammül ettiği mahrumiyetleri mahrumiyet saymamalıdır. «İnsaniyet, iyilik İlâhi takva ve rıza üzeri ne kurulmamışsa tehlikeli bir uçurumda sayılır.» İşini Allah rızası ve takva üzerine kuran bir kimse mi daha iyidir yoksa işini uçurumun kenarında kuran mı?» Ahlâkî dayanağı Allah’tan başkası olan kimse, uçuruma doğru adam atan bir insan gibidir. «Allah’tan başka veliler edinenlerin örneği, kendine ev edinen örümcek örneğine benzer. Gerçek şu ki, evlerin en dayanıksız olanı örümcek evidir; bir bilselerdi.» (Ankebut:4) Bu ayet şunu anlatmak istiyor: Allah’tan başka dayanak edinilmemelidir. Allah’tan başka dayanak olabilir. Ama temelsiz ve çürük olur. Bazı kişileri geçici olarak bazı telkin ve taklitlerle fedakâr biri olarak yetiştirmek de mümkündür. Ama bu bir çeşit aldatmaca olur. Herkesi her zaman sağlam olmayan yoldan götürmek mümkün olmaz. Bütün kâinatın başlangıç noktası zatî akdes olduğu gibi Allah’a iman da bütün maneviyatın, ahlâki faziletlerin başlangıcıdır. Allah’a inanmadan edinilen maneviyat teminatı olmayan banknotlar gibidir, değersiz kâğıttan başka bir şey değildir.

        Kur’ân-ı Kerîmde buyuruyor ki , «Allah, temiz sözü (temiz inancı), kökü yerde, dalları havaya kalkmış, Allah’ın izniyle sürekli meyve veren sağlam bir ağaca benzetmektedir. Allah, halka misaller getirir, belki anlarlar diye.»

       Bu emsale göre, eğer insaniyet ağacı meyve veren bir ağaç olmak istiyorsa, tevhid ve iman köküne sahip olmalıdır.

           Daha sonra başka bir misal daha zikrederek buyuru yor ki : «Habis (temiz olmayan) söz (batıl inanç) kökü yerde olmayan sebatsız bir ağaç gibidir.» Başka bir ayette de , «Allah İman ehlini, inananlar daima hak ve doğru söz üzerine, sabit, yerleşik ve sarsılmaz bir halde korur, hem dünyada ve hem de ahirette.»

      Yine imansızlık hakkında şöyle buyuruyor : «Dini yalanlayan, öksüze acımayıp kovan, yoksulları doyurmayan, diğerlerini de yoksullara yardıma çağırmayan kimseyi gördün mü?» (Maun: 1-3) Demek istiyor ki; dine sırt çeviren bütün faziletlere sırt çevirmiştir. İnsan mantığının temeli olan iman ve dinî duyguyu kaybeden, insanî duyguları da kaybetmiş olur.

        Manevi işler mutlaka bir takım mahrumiyetlere katlanmayı gerektiriyor. Doğru ve gerçek bir neden olmadan beşer mahrumiyete tahammül etmez. Maddî düşüncenin en doğal ürünü maddî ahlâk, yani; çıkarcılık ve egoistliktir.

     «Adalet ayrıca ayakta tutun, Allah için tanıklık yapın, başka düşüncelerle değil, her ne kadar kendiniz, baba, ana ve yakınlarınızın aleyhine olsa bile». (Nisa: 135) Veya «Allah için kıyam edin, adalet üzere tanıklık edin, sakın ola ki bir kavme karşı düşmanlığınız (dinî bile olsa) hak ve adaletten sapmanıza sebep olmasın, her halükarda adaletli olun, ki; adalet takvaya daha yakındır.» (Maide: 8) Emirleri, sadece din tarafından verilen ve sadece din tarafından uygulanabilen emirlerdir.

     Demek ki; ahlâk, sosyal adalet, sosyal güvenlik, insaniyet bütün sermayeleri kazanmak ve korumak için iman adında başka bir sermayeye daha ihtiyaç duyuyor.
Hz. Ali (as) buyuruyor ki; Hayırlı sıfatlardan birine sahip olan bir kimsenin diğer sıfatlarına tahammül gösterir affederim, ancak iki sıfatını affetmeni. Biri akılsızlık, diğeri imansızlıktır. «Din iman olmayan yerde güven de kalmamıştır. İmansız bir adama hiç bir şey itimat edilemez. İtimat ve güven olmazsa sağlıklı yaşam da olmaz. Daima endişe korku, ızdırap ve perişanlık olur. İnsan, sürekli dostları tarafından ihanete uğramaması için dikkat kesilmelidir. Akıl olmayan yerde hayat ve yaşama olmaz, ölüm olur, insan öyle bir yerde yaşayan ölü olur.»

     Genel olarak ahlâki sıfatlarda, beşeri tamamen koruyabilecek takva ve iffet istiyoruz. Güçlü ve kuvvetli iken elinin altındaki güçsüzlere karşı adalet, zorbaya karşı yiğitlik ve cesaret, dayanıklılık ve doğruluk, başkalarına değil kendine güven istiyoruz. Vefa, samimiyet ve sevgi istiyoruz. Bütün bunlar iman ışığında elde edilebilir.

Toplum olarak şu beş  şeyi prensip olarak yaşamalıyız insan ahlakı, yaşam ahlakı, iman ahlakı, vicdan ahlakı, adalet ahlakını bunların olmaması insanın eksik olmasının nedenidir

Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum Yaz

Diğer Yazılar

MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

islam dini

30.01.2023

...


Devamını Gör
MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

Devletlerin yönetim sistemleri

26.01.2023

...


Devamını Gör
MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

Sspe hastalığı

07.01.2023

Ülkemizde sspe hastalığı gün geçtikçr çoğalmakta  dunun nedeni ya kızamık aşısı vurulmamakta yada yanlış vulmak sonucu ortaya çıkan bir hastalık   ülkemizde iki milyon altıyüzyetmiş kişi bu haztalıkla uğraşıyor bunun çoğu çocuklarımız   bu hastalığın tedavisi yoktur iyi bir bakıma ihtiyaç vardır   antalya muratpaşa ilçesinde bu hastalıkla muzdarp olan özçelik  ailesi  ...


Devamını Gör
MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

OSMANLIDA HAREM MEKTEBİ VE DİĞER MEKTEPLER

29.11.2022

Osmanlı deyince ilk aklımıza gelen padişahların zevk sefa içinde her gece farklı bir kadınla birlikte olduğu harem geliyor  aslında çok yanlış bir olay padişahlar hareme girecekleri vakitte valide sultandan izin alır ve ses çıkararak gid...


Devamını Gör
MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

bana kuran-ı kerim yeter

01.11.2022

İslâm dîni, Allah’ın, son peygamberi Hz. Muhammed (asm) vasıtasıyla bütün insanlara gönderdiği en son ve en mükemmel dindir. İslâm’ın gelmesiyle, diğer dinlerin hükmü sona ermiştir. İslâm dînini kabu...


Devamını Gör
MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

sosyal medyada yaşamda ticaret

25.10.2022

Sosyal medyada bazı uygulama veya bir yer öneriyorlar özellikle sanatçılar çocuğunuza şöyle gelişir şöyle olur diye tamam güzel bir şey lakin bunu ticaret için göstermek yanlış bazı kişiler temiz yürekli insanlar inanıp borç harç ile çocuklarını yazdırıyorlar maddi sıkıntıya girdikleri gibi bir de çocuklarını oradan geri almak için birkaç uğraşıyor üstüne birde borçlanıyor...


Devamını Gör
MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

Okullar denetlenmeli

22.10.2022

Geçen gün ...


Devamını Gör
MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

ANLATIM VE ANLAMA BOZUKLUKLARI

12.10.2022

...


Devamını Gör
MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

DAVRANIŞ BOZUKLUĞU

22.09.2022

Toplumun içinde bazı kişilerde gözüken bir rahatsızlık var etrafımdaki kirşlere bakıyorum toplumun her kesiminde gözükmeye başladı karşımızdaki kişiler ile iletişim öyle bir hale geldi ki kırıcı, küfürlü sözler normal bir hal sayılır oldu konuşmamıza dikkat etmeden konuşur olduk kendimizi savunmamızda ben buyum diyerek geçiştiriyoruz hal ve hareketlerimiz yani tavr...


Devamını Gör
MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

çocuklarımız

25.08.2022

  Eskiden çocuklarımızın altına muşamba bezler tutulurdu tahtadan oyuncaklar yapılırdı. Ebelerimiz annelerimiz bakar gelinlerine kızlarına tavsiyede bulunur babalar çocuklarına fazla zaman ayırırdı akşamları toplanır hoş sohbet edilir fıkralar vs. şeyler anlatılırdı Sokaklarda oyunlar oyna...


Devamını Gör
MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

eğitim ve öğretim

17.08.2022

Öncelikle kısaca eğitim ve öğretim nedir a...


Devamını Gör
MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

Mansur EKMEKÇİ kimdir

13.08.2022

...


Devamını Gör
MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

YAŞAMA DESTEK OL DÜNYAYI DEĞİŞTİR

05.08.2022

 Havalar gittikçe ısınmaya başlandı ülkemize çöl sıcakları gelmeye başlandı. Bunun nedeni düşünen yok  bilinçsiz yaşama d...


Devamını Gör
MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

ŞİDDET

01.08.2022

Şiddet nedir ile başlayalım şiddet: bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik tutum ve davranışlara denir. Şiddetin çıkma sebepleri:  ruhsal bozuklukları yaygın olarak görülmektedir ve ekonomik durumlar...


Devamını Gör
MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

EŞİTLİK

30.07.2022

İlk önce Toplumda eşitlik bazı haklar var bunlar eşittir güvenlik oy kullanma konuşma gibi topluma mal ve hizmete eşit seviyede erişmeyi içerir. İnsanlar ...


Devamını Gör
MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

YAŞAMA DESTEK OL DÜNYAYI DEĞİŞTİR

23.07.2022

  ...


Devamını Gör
MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

Toplumun ve bireylerin yaşamdaki yeri

21.07.2022

...


Devamını Gör
MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

MAHMUT ÇİÇEKDAĞI

NEREYE GİDİYORUZ

20.07.2022

Soru ile başlayalım nereye gidiyoruz biz bu muyuz?...


Devamını Gör