İpek Yolu Haber Ajansı

NASIL BİR YEREL YÖNETİM ?
Değerli Okurlarım,
Yaşadığımız şehir ne kadar  güzelse orada yaşayanlarda o kadar huzurlu ve mutlu olur.Bir şehir düşünün..Hiç trafik sorunu yok.Evler ,caddeler sokaklar geniş,düzenli ve modern.Toplu ulaşım mükemmel.Hastanesinden postanesine,okulundan camisine her yer muntazam.Binalar depreme dayanıklı ve sağlam.Tarihi ve kültürel yapılar tüm heybetiyle ayakta.Geniş park ve bahçelerde çocuklar doyasıya eğleniyor.Herkes çok mutlu.Kulağa ne hoş geliyor değil mi?

Ama yaşadığınız şehir sizi ne kadar sıkıntıya sokuyorsa ,akaşam sabah trafik sorunu sizi çileden çıkarıyorsa,orada yaşamda sıkıntılı,insanlar huzursuz ve psikolojileri de bozuk olur.Şehri yaşat ki,insan yaşasın.Şehri ayağa kaldır ki insanlık ayağa kalksın.İnşallah olur bir gün.
Peki olması için önce neler olmalı. 

Dünyada Merkezi ağırlıklı yönetim sistemlerinden güçlü yerel yönetimlere, temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye doğru bir eğilim vardır. 

Ülkemizde yönetim; idarenin kuruluş ve görevleri, merkezden ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Merkezi yönetim, kimi kamu hizmetlerinin bir merkezde toplanması ve bu hizmetlerin belli bir hiyerarşi içinde tekelden yürütülmesidir. Yerinden yönetim ise, halkın yerel, ortak gereksinimlerini, halk tarafından seçilen yerel yöneticilerle ve ağırlıklı olarak yerel kaynaklarla karşılanması olup bu sürece halkın katılımını da sağlamaktır. 

Toplumların özerk, demokratik, saydam, verimli bir yönetime sahip olmaları doğrultusunda yönetimin aşırı merkeziyetçi bir yapıdan kurtulması ve yerel kurumların "yerinden yönetilmesi" eğilimlerini yansıtan bir kavram olan "yerelleşme" bu asırda güç kazanan bir eğilimdir.
Yani halkın yerelde seçtiği organlar aracılığı ile yönetilmesini anlatan yerel yönetim kavramı ,aynı zamanda "yerel iradenin inisiyatifinde yönetim" anlamında kullanılmaktadır. Belli hedeflere ulaşmak, halkın ortak gereksinimlerine yanıt vermek üzere ortaya çıkmış olan yerel yönetim birimleri siyasal, yönetsel ve toplumsal nitelikler taşımalıdır.Mesela:
- Demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek odaları, kooperatifler, üniversiteler, kent meclislerinin, etkin bir şekilde, planlama ve denetim mekanizmalarında görevlendirilmeleri yasal olarak düzenlenmelidir.
-  Popülist yaklaşımla imar affını siyasi istismarlara, kaçak yapılara, talana dönüştüren politikalardan ivedilikle vazgeçilmelidir. 

- Kente karşı suç kavramı geliştirilmeli ve yasal yaptırımlara gidilmelidir. 

- Yönetimlerin tüm icraatlarına ilişkin doğrudan kaynağından bilgi edinme hakkı ve yolları açık tutulmalıdır. 

-  Meslek odalarının öncülüğü ile oluşturulacak kent bilinciyle halkın siyasetçiyi aktif olarak denetlenmesi sağlanmalıdır.Seçilfiktsn sonra bi daha ki seçime kadar piyasada gözükmeyen ,vaadlerini unutan,halktan kaçan  siyasetçilerden Türkiye çok şey kaybetmiştir. 

- Kentleşme ve çevre arasındaki ilişkinin doğru kurulması, kent korumacılığı, bölgesel planlama ve nazım plan kararlarının sosyal içerikli olması ve doğacak rantın kent halkına bölüşümü sağlanmalıdır. 

-  Gençler ve kimsesiz çocuklara gerekli özen gösterilerek suç işleme ortamlarından uzak tutulmalı, suç ortamları bertaraf edilmelidir. 

-  Metropollerimiz için bölgesel acil durum planlan yapılmalıdır. 

-  Çevre,tarih,kültür ve ekolojik değerler ivedilikle öne çıkarılmalıdır. 

-  Ülke genelinde köykent oluşturularak göçler önlenmelidir. 

- İmar işleri ile ilgili imar ihtisas mahkemeleri kurulmalı, uzmanlık alanlarına yönelik mahkemelerde TMMOB‘nin belirlediği uzmanlardan bilgi alınmalı ve problemler ivedilikle çözümlenmelidir. 

-  Plansız göçü önlemek için, nüfusu kırsal alanda tutacak önlemlere ağırlık verilmelidir. Az gelişmiş bölgelerde ekonomilerin geliştirilmesi, yatırımların teşviki, altyapı hizmetleri, vergi indirimleri, gümrük uygulamaları ile kentsel nüfusun ülke geneline yayılması sağlanmalıdır. 

- Türkiye yerel yönetimleri yurttaşların yönetime katılması ve demokrasinin gelişmesi için önemli bir araç olarak görmelidir. Bu çerçevede yerel yönetimlerin yapılanması yeniden ele alınmalı, halk katılımını geliştirecek düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca yerel özerkliğin Anayasa güvencesine alınması, yönetsel ve mali özerkliğin sağlanması görevleri ile koşut düzeyde yeterli gelir sağlanması v.b. uygulamalar yerel yönetim yapısı güçlendirilerek, özerk, demokratik ve verimli bir yapı oluşturulmalıdır.
Sonuç olarak kalkınmanın,şehirlerimizin kördüğüme dönmüş problemlerin çözümü için,tarih ve kültürü ayağa kalfırmak için,milletin saadet ve refahı için bu sıraladığımız ilkelerin  benimsenip uygulanması elzemdir.

Yorumlar

Çetin izmirli
11.11.2023 - 20:59
Ćok güzel bir konu ele almısın bu işlerin düzelmesi için erbabına hakkını vermek lazım kimseyi kayırmadan hakkıyla iş yapmak lazım oda olurmu bilmem saygılar başarılar diliyorum

Yorum Yaz

Diğer Yazılar

MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

İSRAF KITLIK GETİRİR

20.02.2024

     İçinde bulunduğumuz seçim sürecinde sokaklarda bangır bangır her partinin giydirilmiş araçları dolaşmakta ve hiç bir proje ilanı ve mesaj vermeden sadece gürültü kirliliği  yaparak ve büyük bir israftan öteye geçmeden ve Türk halkının zekasıyla adeta alay eder gibi  daha da seçime 1.5 gibi bir zaman varken sürekli yoğun şehir trafiğinde ring atması ne kadar acı. ...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

SÜPER KUPA

02.01.2024

Bu yaşamış, görmüş olduğumuz son olay tamamen yanlış bir olaydır.Seçimlere giderken Türkiye’yi karıştırmak, provokasyonlara açık hale getirmek isteyen bir yapı yeniden devrede.Türkiye’nin Süper Kupası, yüzüncü yılda neden Suudi Arabistan’da oynanacak? Suudi Arabistan’ın yüzüncü yılı mı bu? Suudi Arabistan’da ne işimiz var. ...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

SÜPER KUPA

02.01.2024

Bu yaşamış, görmüş olduğumuz son olay tamamen yanlış bir olaydır.Seçimlere giderken Türkiye’yi karıştırmak, provokasyonlara açık hale getirmek isteyen bir yapı yeniden devrede.Türkiye’nin Süper Kupası, yüzüncü yılda neden Suudi Arabistan’da oynanacak? Suudi Arabistan’ın yüzüncü yılı mı bu? Suudi Arabistan’da ne işimiz var. ...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

ÖĞRETMENİM!

27.11.2023

Vakit bir emanet, bir fırsat. Bu çocuklar bir emanet.Karşınıza geldiler ve sizlerden hakikati ...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

İsrail ve ABD İttifakı ile Filistin’e Saldırılması…!

15.11.2023

Bu İsrail tarafından teşebbüs edilen bir küstahlıktır. Bu adım ile İsrail gözümüzün içine baka baka " İşte geliyorum, yarın Anadolu’yu da kendime vilayet yapacağım" diye ilan ediyor. Bu onun ilanının aynısıdır. ...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

CENNET BURSA’YI CEHENNEME KİM ÇEVİRDİ?

07.10.2023

    Hazreti Süleyman birgün Uludağ’ın tepesinden Bursa ovasına doğru nazar kılmış. Bir de ne görsün ! Bir yeşillik ki bakmaya, bir suları var ki içmeye, binbir türlü meyvası var ki tatmaya doyum olmaz. Vezirine dönmüş ’’Cennet burası’’ demiş. Kulağı ağır işiten vezir, sultan Süleymanın bu sözünü ’Cennet Bursa’ diye anlamış. ...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

EMPATİ

02.10.2023

Değerli okurlarım.Bu hafta hepimizin ve tüm toplumun ihtiyacı ve beklentisi olan bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Empati... İnsan, sosyal bir varlık olarak toplum içinde yaşamak zorundadır. Toplum içinde yaşarken bunun bir sonucu olarak,  yakındığımız durumlardan biri de iletişimsizlik yani sağlıklı  iletişim kuramamak, kendimizi ...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

TOPLUM VE AHLAK DEJENERASYONU

25.09.2023

Değerli okurlarım!Toplum dejenerasyonu deyince ; toplumun genel olarak ahlak,etik, sosyal veya kültürel açıdan gerileme veya bozulma süreci kasdedilir. Değerlerin, normların, davranışların ve sosyal ilişkilerin olumsuz yönde değişmesi ve toplumun olumsuz sonuçlarla karşılaşması olarak da tanımlanabilir. Türk toplumu sistematik ve kapsamlı bir tehd...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

DEVŞİRME

13.09.2023

Osmanlı’da görev yapmış 218 sadrazamın 117si devşirmeymiş; tarihimize damga vuranları say say bitmez. Ayrıca matbaayı memlekete getiren İbrahim Müteferrika devşirme, Orduya patlayıcı silah bölümünü kuran Humbaracı Osman Ahmet Paşa devşirme, İtfaiyeyi kuran başka bir Ahmet Paşa devşirme, Topçu birliğini kuran Baron Tott devşirme, hatta medar-ı iftiharımız Mimar Sinan devşirme.. İnanılmaz belki...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

28.08.2023

Memleketimizin durumu iyi değildir.. Bir deprem atlattık… Hatta tam olarak atlattık mı değil. En şiddetli şekliyle tekrar bir deprem gelebilir. ...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

İNSANLARIN SORUMLULUKLARI

04.08.2023

Herkes üzerine düşen vazifeyi algılamalı ve onu en iyi şekilde yapmalı… Örneğin polis, polislik işlerini; asker askerlik işlerini sorumluluklarını bilerek yerine getirmeli. -Din hizmetlileri, hangi dine mensupsa o dinin gereklerini u...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

2023’TE UÇACAKTIK...KAÇACAĞIZ...

02.08.2023

 Hani hükümetin yıllardır diline doladığı 2023 hedefleri vardı ya.Bakın bakalım sağınıza solunuza, yukarıya aşağıya…...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

PARA

01.08.2023

Para hırsı günahların en ağırları arasındadır. Bir toplumda para asla ana değer olmamalıdır. Böyle toplumlar önce sarsılır, sonra da batarlar. -Dini, imanı para olan bir kişi dıştan ne kadar düzgün görünürse görünsün ...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

ANNE VE BABALAR

31.07.2023

Günümüz Türkiye’sinin en büyük sorunu; ahlak ve fazilet haline gelmiştir. Ahlaklı, faziletli, dolayısıyla güçlü bir gençlik yetiştirebilmek için neleri öğretmek...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

GENÇLİĞE TAVSİYELER

08.07.2023

   Yarınlarımızı güvenle teslim edebileceğimiz gençlerimizi yetiştirmek devletin ,milletin ,eğitimcilerin,ve ebeveynlerin en büyük ve en önemli görevidir.Bu konuda gençlerinde özen göstermesi gereken önemli prensipler var elbette.Gençllik ve gençler en değerli hazinemizdir. Yazılarımı kaç genç okuyorsa onlara da selam ediyor ve kendilerini çok iyi yetiştirmelerini tav...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

İŞÇİ VE İŞVEREN

05.07.2023

Değerli okurlarım.Hayat zor..Herkes çalışmak zorunda.Kimi iş veren kimi çalışan kimiside hizmet alan konumunda.İşte burada can alıcı noktabşu;herkes hangi konumda ise bulunduğu konumun gerekliliğini yerine getirmeli ve hakkını vermelidir.İşveren çalışanlarını kendi evladı gibi görmeli.Çalışanlar işvereni kendi babası givi ve işverenin işini lendi işi gibi tutmalıdır....


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

TÜRKİYE YÜZYILI

07.06.2023

Hararetli kampanyalarla başlayan ve şiddetli söylemlerle devam eden seçimler milletimizin feraseti ve devletimizin büyüklüğü sayesinde tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet s...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

EY TÜRK GENÇLİĞİ!

26.05.2023

Sevgili Öğrenciler,-Önümüzde üniversite sınavınız var ve gelecekte hangi alanda çalışmayı düşünüyorsanız onu belirlemek için ilk adımınızı atacaksınız.-Amacınız mühendis, doktor olup lüks bir hayat sürdürmek olmamalıdır.-Ülkemize ve milletimize hizmet etmek istiyorsanız şu veya bu cemaatin, tarikatın militanı, holiganı değil; ahlaklı, düzgün bir Müslüman olmay...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

DEVLETE ZARAR VEREN CEMAATLER

24.05.2023

Cemaatler ve tarikatler Türkiyenin bir gerçeği.İyi veya kötü bunu kimse inkar edemez.İnkar edemediği gibi devletine, milletine bağlı ,devletin ve milletin menfaatini gözetip katkı sağlayan,ard niyeti ve gizli ajandası olmayan her cemaate saygılıyız.Bu devlete ve millete dürüst ve erdemli insanların yetişmesi için uğraşanlara da saygılıyız.Fakat,zamanında iyi şahıs ve iyi...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

TÜRKİYE YÜZYILINA HAZIRLIK

19.05.2023

Eğer önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı olacaksa bu öncelikle Belediyeciliğin ve belediyecilik  anlayışımızın gelişmesi ile başlayacaktır.Bu gün avrupa ülkelerinin refah düzeyi belediyecilik konusunda ki başarısı sayesinde sağlanmaktadır.Bunu yakinen bendeniz geçen hafta Macaristan ziyaretimde gördüm.Macaristan’ın uzun bir turizm tarihi vardır ve Macaristan dünyanın ...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

BÖYLESİNİ BULSAK TA SEÇSEK!

03.05.2023

Değerli okurlarım.Memleketi bir seçim telaşı aldı gidiyor. Genel seçim gündemde. Bazı çevrelerde, ‘Nasıl aday oluruz’, ‘Ankara’ya nasıl kapak atarız’ hesapları yapılıyor doğal olarak. Parti büyüklerine yakın olma hesapları yapılıyor ve ne hesaplar ne hesaplar...Nedense, ‘En başarılı milletvekilleri kürsüsü’ kuruluyor. Notlar veriliyor vekillere, kriterler neyse? ...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

HER DERDE DEVA SAMİMİYET

17.04.2023

Her türlü sıkıntının temelinde samimiyetsizlik vardır. Samimiyet öyle bir şey ki körde görür sağırda duyar. Hele şu devirde yerel ve genel yönetimi elinde bulunduranlarda samimiyet olmazsa olmazımızdır.Tek başına Cumhurbaşkanımız çırpınsın dursun... Adete kendini harap etsin. Kimin umurunda .Onun en yakınından başlayarak milletvekilleri ,İl ve ilçe başkanları, belediye başkanları C...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

GÖRGÜ KURALLARI

10.04.2023

Her toplumun kendine ait görgü kuralları vardır. Görgü kuralları, toplumun hoşuna gitmeye...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

BU SAVAŞI KAYBETMELİYİZ...

27.03.2023

Kanadalı Astrofizikçi Hubert Reeves, “Doğayla savaş halindeyiz. Eğer kazanırsak, kaybedeceğiz” der..Evet bu savaşı kaybetmeliyiz. Kaybetmeye mecburuz. Dünyanın doğal dengesinin korunması insanoğlunun gelece...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

ÇANAKKALE RUHU

20.03.2023

Bundan 108 yıl önce;19 Şubat 1915 tarihinde başlayan Çanakkale Savaşı, tüm dünyaya Türk askerinin inanç ve azmiyle imkânsızı başardığı,  düşmana da “Çanakkale geçilmez “ gerçeğini kabul ettirdiği yerdir. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına zemin hazırlayan Çanakkale Zaferi, ulusal bilinci ve millet ruhunu yeniden ateşlemiş, aziz milletimize tarihte...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

DEPREMDEN NE ÖĞRENDİK, NE ÖĞRENEMEDİK?

14.03.2023

Ülkemizde ki fay hatlarını çok iyi öğrendik. ...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

SANAL DÜNYA

06.03.2023

       Teknoloji çağında yaşıyoruz.İnternet ve buna bağlı olarak kullanılan bilgisayar ve telefon gibi aletler için insanlık tarihinin en büyük icatlarından biridir dersek yanlış söylemiş olmayız.         Hayatımıza birçok yenilik ve kolaylık getiren bu teknoloji, baş döndürücü bir hızla gelişmeye devam etmekte, öyle ki es...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

ENKAZ ALTINDA KALAN AHLAKIMIZ

01.03.2023

Değerli okurlarım.Öncelikle hepinize depremsiz huzurlu bir hayat temenni ediyorum.Deprem kuşağında bulunan ve  tarihinde büyük depremlerle sarsılmış bir ülke düşünün. Yıllar boyu yapılan uyarılara rağmen hiçbir şey olması gerektiği gibi yapılmamış olsun. Sonra büyük bir deprem olsun, insanlar ölsün, şehirler yıkılsın. Cevap verilmesi gereken önemli bir soru da beraberinde gelir haliyle d...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

DEPREM VE TEDBİR

23.02.2023

Öncelikle çok geçmiş olsun Türkiyem. Deprem şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet,yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.  Deprem doğal afetlerin en korkuncudur.Hele çetin kış ortasında ve gece uykuda hazırlıksız yakalanmak  ayrı bir felaket. Allah tekrarından ve beterinden korusun hepimizi.    Deprem sonuçlarının çok boyu...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

Depremin Sorumluları Kimler?

19.02.2023

Yeni bir deprem yaşadık. Binlerce ölü, on binlerce yaralı ve yüzbinlerce mağdur var.&...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

NEDİR DÜNYAYI AYAKTA TUTAN

31.01.2023

Nedir insanı ayakta tutan? Bunca sendeleyişten, bunca yıkılıştan sonra nedir bizi yeniden ayağa kaldıran? Nedir insana ve hayata dair inancımızı tazeleyip diri tutan? Bizi düştüğümüz yerden kaldıran şey nedir? Sönmeye her yüz tuttuğunda can ateşimizi aşk ateşimizi yenide...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

DENETLEME KURUMLARINA İHTİYAÇ VAR

06.01.2023

Dünyanın en zeki ülkeleri aynı zamanda en gelişmiş ülkeler... Acaba nereden geliyor bu kadar zeki olmaları?Bu durum aslında eğitim sistemlerinin çok başarılı olmasından ve ...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

YEDİ SEKİZ HASAN PAŞA

26.12.2022

Bir insan geçmişini, tarihindeki önemli şahısları bilmeli ve onlara sahip çıkmalı. Yakın dönemde bir tarih öğretmeniyle sohbet ederken kendisine Yedi Sekiz Hasan Paşa ile ilgili bir soru yönelttim ve ne yazık ki paşa ile ilgili hiçbir bilgiye vakıf olmadı...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

O AĞACIN ALTINI ŞİMDİ ARIYOR MUSUN?

08.12.2022

Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuzHep elele vererek hayaller kurduğumuzKimi üzgün kimi gün neşeyle dolduğumuzO ağacın altını şimdi arıyormusun?O güzel günler için bilmem yanıyormusun? Attığımız tarihte çizdiğimiz o kalpteSilinmemiş duruyor hepsi yerli yerindeSen şarkılar söylerdin yatarken ...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

GÜZEL DİNİMİZİ GÜZEL TEMSİL ETME SORUMLULUĞUMUZ

23.11.2022

Millet ve ümmet olarak bilimde, teknikte, sanayide ileri seviyeye ulaşabilmemiz için öncelikle yanlış din anlayışından kurtulmamız gerekir. Bugünkü din anlayışımız ve dünya görüşümüz değişmedikçe mezhep çatışmalarının, kardeş kavgalarının ve iç ...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

BORCUNU ÖDÜYOR BİR DE TEŞEKKÜR BEKLİYOR

09.11.2022

Borcunu vaktinde ödemeyen kimsenin gelip mühlet istemesi gerekir. Ödeme imkanı olduğu halde borcunu ödemeyen, sorumsuz davranan günah işler.Hadis-...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

DERNEK, CAMİ, İMAM

03.11.2022

Dikkatinizi çekti mi hiç yeni kurulan bir mahallede ilk olarak cami inşa edilir. Ne kadar güzeldir ki bu sayede o bölgede çalışan insanlara ibadetlerini yapmaları konusunda imkan sağlanmış oluyor aslında. Namazlarını cemaatle kılmaları için safların dolup t...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

Ey Gençler!

25.10.2022

Ey Gençler!-Büyüklerine saygılı ol; küçüklerini sev. ...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

Akıl Var Fikir Yok

17.10.2022

Akıl Var Fikir Yok...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

Zengin Edebi Türkçe Öğretilmiyor

11.10.2022

Yazı yazmak istediğim zaman uzun uzun düşünür, uzun uzun beklerim; acaba ne yazsam? Nasıl bir konuya girsem? Yanlış...


Devamını Gör
MUSTAFA ŞAYIK

MUSTAFA ŞAYIK

Tanışma

05.10.2022

01.02.1971 tarihinde Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Ekmekçi köyünde dünyaya geldim. İlköğrenimi Ekmekçi ilkokulu, lise öğrenimini ise Alaca Şehit Nedim Tuğaltay Lisesinde tamamladım. İlk meslek hayatına liseden mezun olduktan...


Devamını Gör