İpek Yolu Haber Ajansı

Tohumdaki İnsan 2


TOHUMDAKİ İNSAN KİMDİR?

NE İLE YAŞAR? İnsan, terim anlamıyla; Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavramaya çalışan, sorgulayan. Bu doğrultuda elde ettiği bulgularla hayatını sürdürmeye çalışan, değiştirebilen ve inşa etmeye potansiyeli olan bir canlıdır. Terim anlamı dışında biraz da kutsal kitaba göre özetlemeye kalkarsak; Kutsal Kitap’ın nezdinde insan haysiyetli, değerli bir varlıktır; çünkü insan Tanrı’nın yüceliğini yansıtmak, dünyada Tanrı’nın kâhyalığını yapmak, çoğalarak tanrısal değerler ( Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetim.) üzerinde dünyaya egemen olmak için tasarlanmıştır. ( Gal.5:22-23 ) 


Diye eklemeler ile kısa anlatımlar ve açıklamalar silsilesi ile özetlenebilir. Ama bugünkü konumuz terim anlamı dışında kutsallık gerçeği ile insanın fizyolojik ihtiyaçlarına baskın gelen, ne olduğu sorusu ve ne ile yaşadığını tohum benzetmesi ve kutsal kitap ışığında içsel ve psikolojik durumunu göreceğiz. Yani bugün aslında insanın ne ile yaşadığını detaylı temeller, örnekler ve kutsal kitapla açığa kavuşturacağız. 


İnsan, yaratılışın ilk tohumlarının ilahi olan yaratımı sonucu olarak meydana gelen etten ve kemikten bir yapı olarak tarihin çağları boyunca kutsallıktan uzaklaşarak kendi kendini iç bunalım ve psikososyal yaptırımlara maruz bırakan, kendini onu meydana getiren yaratıcıdan uzaklaştırarak, günahlı bedenine hapseden varlıktır. Bugünkü yazımızın ana konusu olan “İnsan ne ile yaşar?” Sorusu da bunun en temel kaynaklarından bir tanesi olmaktadır aslında. İnsan etten ve kemikten olmasına rağmen kendi iç dünyası bu fizyolojik etkenlerden daha acı ve baskın gelmektedir. Birçok örneğe ve araştırmaya baktığımızda psikolojik etmenler, bunalım, üzüntü, korku vb. hissiyatlar vücudumuza zarar veren bir maddenin bıraktığı etkiden daha yoğun ve acı bir kalıntı bırakmaktadır. Peki neden? Neden tüm bunları yaşamımıza ortak ediyoruz? Bunun cevabı için iki örnek üzerinden durmak isterim.


 Örneğin günümüzde bunun en yakın bağlantısı olan “yalnızlık sendromu” dediğimiz şeye yakalanmış, kutsal ruhun yani dünyanın karmaşasına kapılmış, bedenin eksikliğinde yaşam sürdürmeye çalışan bir adam ve geçirdiği bir kazada bacaklarını kaybetmiş olmasına rağmen, dünyanın zorlukları altında bu eksikliği görmezden gelip,  kutsal ruhun esenliği ve tanrısı’nın sevgisi altına sığınmış başka bir adamın yaşamına bakalım. Yalnızlık sendromu dediğimiz şeye yakalanmış olan ama aslında kutsallığın eksikliğinde boğulan ilk adam yıllarca yine kutsallıktan uzak insanlar tarafından hep dışlanmış, kulakları sadece “Sen hak etmiyorsun,  sevilemezsin, neden varsın ki?” gibi günahlı söylemler ile onu sevecek kimseyle hiç karşılaşmayarak daha da kötü durumlara kendini yıllar içerisinde beyninin ve kalbinin yönettiği psikolojik duvar içerisinde hapsederek fiziki olarak sağlam iken ruhsal olarak bitkisel hayata bağlanmış bir birey ile aynı yaşam içerisinde sıkışmış gibi yaşamını sürdürmek zorunda kalmıştır. İşte bu ilk adam tüm bunları yıllarca yaşamıştır. Bizlerin sözleri ne yazık ki onu yaralamış ve kendisinden,  kutsallıktan uzaklaşmasına sebep olmuştur.  Elbette bunu incelerken insanlığın hastalık misali bir başkasını rahatlıkla etkileyebileceğini de görmüş olmaktayız. Özetle bu ilk örneğimizde kutsal buyruklarda belirtildiği gibi tohum benzetmesini ( Bkz Matta 13 ) de inceleyerek daha derin bir anlamlandırma yapmamız mümkündür.

Peki, bir de diğer örneğimize baktığımızda ayağını kaybetmesine rağmen fiziki olanı, sevginin gücü nasıl yok etmiş durumda olabilir? Kutsallığın buna olan tesiri ne denli? Fiziki kaybına rağmen yaşama olan sevgisi nasıl bu kadar canlı? Zira baktığımızda onu seven bir anne, baba, eş ve çocuklara sahip olduğunu görmekteyiz. Yani her şeye rağmen sözün gücü kötü olanın üstünde taht kurmuş ve bu adamın hiçbir şekilde dünyanın karanlık bulutlarının altında kalmasına vermemiş. Güneşi tanıyanın karanlıktan korkmaması gibi kutsal kitabın buyruklarında olduğu gibi esenliğin egemenliğinde bir yaşam sürdürmekte olduğunu görmemiz şaşırtıcı değil aksine vadedilen lütfun ürünüdür.


 Bununla birlikte iki karşılaştırmayı özetlemek gerekirsek iki adamın biri fiziki olarak bütünken, bir diğeri yarım olmasına rağmen, bütün olduğunu zanneden adam sevgiden yoksun bir ortamda, tohum benzetmesinde vurgulanmak istediği gibi kayalıklar arasında köklenmeye çalışan filizler misali güneşin doğuşu ile susuzluktan kuruyan, dikenler arasında yeşerip boğulan tohumlar gibi ruhen yok olduğu için fiziken de ölmüş durumdadır. Tohum ya kayalık yerlere ekilmiştir, ya dikenler arasına, ya da ikinci adam gibi iyi toprağa ekilmiştir. İnsanın tohum vermesi ve yeşermesi için ne ile yaşadığı önemlidir. Psikolojik baskılanması ve yüreğindeki kutsallığın gölgelenmesi insanın fiziki durumunu tohum misali etkilemektedir. Kısaca kutsallığın olmadığı bir toprakta içsel bunalım, psikolojik etmenler fiziki duruma baskın gelebilmektedir. Çalışmamızın sonuna doğru gelirken sormak isterim, tanıdık geldi mi diye sormak isterim? Etrafımızda bu ilk adam gibi kaç kişi var?Hiç düşündünüz mü onları nasıl etkiliyoruz? Sözlerimiz ve yaptıklarımız ile İyi toprağın tohumu muyuz yoksa kötü toprağın mı? Ya da dikenli topraktaki filizleri boğan dikenler gibi miyiz? Tüm bu sorularımıza dürüst bir şekilde cevap bulduğumuzda rabbin bu benzetmesini çok daha iyi anlamış olacağız. Bizler günahlı bir yaşama ait olduğumuz sürece bedeni sağlam ama ruhu hasta olan o adamın örneğindeki gibi ruhlarımızı yaralamaya ve sevgiden yoksun yaşamlara hapsolmaya devam edeceğiz. Ne kadar zor olursa olsun, kutsal ruhun esenliğini yüreğimize gelmesi için tanrımızın lütfuna ihtiyacımız var. Özetle İnsanın ana ihtiyaçlarını bir yana bırakırsak insan sevgi ile yaşar. Psikolojik sağlığı ve tanrısal bir buyruk altında olmadan uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürmesi zorlu bir sürece tabidir. Zira insan, öz denetim, sevgi, mutluluk, dostluk, huzurla eşdeğer gördüğü duygular olmadan eksiktir. Temel ihtiyaçları karşılansa da! Yüreğinde kutsal ruhun esenliği ve bereketi olmadığı sürece insan etten bir yığından başka bir şey değildir.


 “İnsan sevmek ve sevilmek ister. Lütuf ile gelen yaradılışın en temel kuralı budur.” Abdullah Memiş 

İpekyolu haber ajansı

Araştırmacı/Yazar

Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum Yaz

Diğer Yazılar

ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

Van Emek Gençliğinden

21.02.2024

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

Doğuda Artan İşsizlik: Kürt Gençleri Umutlarıyla Göç Ediyor

19.02.2024

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

Türkiye’de Artan Hayvan Cinayetleri Toplumun Vicdanını Sarsıyor

14.02.2024

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

GAZZE’DE İNSANLIK SAVAŞI

15.01.2024

GAZZE’DE İNSANLIK SAVAŞ...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE HİLAFET

02.01.2024

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

Van Gölünde İklim Krizi

30.12.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

VANDA ULAŞIM SORUNU

28.12.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

Komşu’da İnsan Hak ihlalleri: İran

18.12.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

Öteki Turşular ( Etnosentrizm boyutuyla bakış )

18.11.2023

Ötek...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

VAN’DA ORGANİK TARIM

05.11.2023

Van Yüzü...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

Üç Adımda Nasıl Kendim Olurum?

30.10.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

Mutluluk

30.10.2023

Bugün mutluluktan dem vuralım. ...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

VAN GÖLÜ/DÜZELTME

30.10.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

TÜRKİYE DE KADIN CİNAYETLERİ RAPORU

30.09.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

TÜRKİYE’DE HAYVAN HAKKI İHLALLERİ

29.09.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

VAN GÖLÜNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ( Yetersiz kaynak nedeniyle düzenlemede )

29.09.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

Keşke derken tüketilenler

31.08.2023

“Keşke…” ...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

Tohumdaki İnsan

31.08.2023

TOHUMDAKİ İNSAN KİMDİR?...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

HAYVAN DENEYİ Mİ YOKSA KIYIM MI?

25.08.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

İLK BASMANE FABRİKASI

27.07.2023

Fabrikanın kuruluş yeri olarak Nazilli’nin seçilmesi, Birinci Beş Yıllık Sanayi Plânı’nda gözetilen “Bir fabrikanın yeri; onun işleyebilmesi için muhtaç olacağı enerjinin ve kömürün, su...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

ERKEKLİK ÜZERİNE

23.07.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

ÜÇ ADIMDA KENDİN OLMAK

23.07.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

TÜRKİYEDE HAYVAN HAKKI İHLALLERİ

14.07.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

TÜRKİYE’DE ÇOCUK İŞÇİ GERÇEĞİ

21.06.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

2023 DE TÜRKİYEDE KADIN CİNAYETLERİ

19.06.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

KIDS BRIDES/ÇOCUK GELİNLER

16.06.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

MUTLU BİR SİYASET

31.05.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

TÜRKİYE DE 28 MAYIS SEÇİMLERİNDEN 29 MAYISA

29.05.2023

TÜRKİYE DE 28 MAYIS SEÇİMLERİNDEN 29 MAYISA...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

TOHUMDAKİ İNSAN

26.05.2023

TOHUMDAKİ İNSAN KİMDİR?...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

ÇOCUK GELİNLER

28.04.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

YENİ BİR YAŞAM

28.04.2023

"Bak tam bitti derken yeşeren hayatlar var!"...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

YARADILIŞ VE TOPLUM

28.04.2023

Sevgili okuyucularım, ...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

BAŞARISIZ TOPLUM NASIL OLUŞUR?

31.03.2023

Öncelikle başarısız toplum ya da toplumlar yoktur! Başarıdan yoksun bırakılmış toplumlar vardır. Peki nasıl mı başarısızlaştırılır? Hadi gelin hep birlikte öğrenelim. ...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

BEDEN VE İNSAN

30.03.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

YAŞAMAK ÜZERİNE SPEKTRUM

27.03.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

NEFRETİMİZ NEDEN?

27.03.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

SİYASAL TOPLUM

28.02.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

(ARAŞTIRMA YAZISI) KİDS BRIDES

26.02.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

TEK YÜREK OLARAK SEVELİM

26.02.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

YALNIZ İNSANLAR

20.02.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

KEŞKELERDE KAYIPLAR

29.01.2023

 ...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

İNSAN DERKEN?

26.01.2023

İnsan,terim anlamıyla; Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlıHuy ve a...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

AYNADAKİ KATİLİM

20.01.2023

Bugün geçen bir haftanın son saatlerinin yorgun bir günü.Hafta boyunca sayısız ölüm, sayısız kadın,çocuk,hayvan cinayetine şahit olup suskunluğumuza gömüldük. Sanki yapacak hiçbir şeyimiz yok...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

Kalabalıktan Yalnızlığa

20.01.2023

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

TOPLUM VE İNSAN

27.12.2022

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

SEVGİSİZLİK DERKEN NEYİ KAST EDİYORUZ

27.12.2022

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

KARA KUTUMUZDA SAKLI KALMIŞLAR

26.12.2022

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

NEFRET ÜZERİNE

19.12.2022

NEFRET! ...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

TOPLUM NE DEĞİLDİR?

29.11.2022

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

ERKEK OLMAK

24.11.2022

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

HAYATLARIMIZDAKİ ELALEMLER

23.11.2022

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

LOOKING FOR HAPPINESS?

20.11.2022

 Let’s talk about happiness today......


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

SİYASAL GERÇEKLER

31.10.2022

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

TOPLUMSAL BİLİNÇSİZLİK

25.10.2022

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

MUTLULUK DERKEN

19.10.2022

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

Nefret ve Kötülük üzerine

09.10.2022

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

Bir İnsanın İki Yüzü

25.09.2022

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

ÖMÜR DEDİĞİNİZ BİR TUTAM "KEŞKE"

17.09.2022

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

SEVGİSİZ KALMIŞ TOPLUMLAR

06.09.2022

 ...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

DIŞ MİHRAKLARDAN UZAKTA YENİ BİR SİZ

29.08.2022

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

ÇOCUK GELİNLER İÇİN SAYILAR YETERLİ MİYDİ?

17.08.2022

...


Devamını Gör
ABDULLAH MEMİŞ

ABDULLAH MEMİŞ

KAFAMIZDAKİ PENGUENLER

14.08.2022

...


Devamını Gör